Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi ( Eski adı Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi )

Yıl 2010 , Cilt 6 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küresel finansal krizin türk reel sektörüne etkileri: bursa örneği

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1, Yalova Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü2
Görüntülenme :
318
DOI :
Özet Türkçe :

2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) başlayan ve hızla diğer ülkelere yayılan küresel finansal kriz, Türkiye'yi de derinden etkilemiştir. Krizin Euro Bölgesi'ni resesyona sürüklemesinden sonra, Avrupa ülkelerine yoğun şekilde ihracat yapan Türk firmaları, aniden düşen talep sebebiyle zor durumda kalmışlardır. İhracat yüzde 25'lere varan oranlarda azalmış; tüketici güveni, sanayi üretimi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı düşmüş, kapanan firma sayısı ve işsizlik artmıştır. Otomotiv ve tekstil sektörleri, ağırlıklı olarak ihracata yönelik üretim yaptıkları için en çok etkilenen sektörlerden olmuşlardır. Bursa'nın, krizden en çok etkilenen illerden biri olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada, krizin Bursa ekonomisine etkileri ve kriz sonrası ortaya çıkan sonuçlar araştırılmıştır. Bursa'da, otomotiv ve tekstil sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların, Bursa'nın toplam ihracatının yüzde 76,4'ünü gerçekleştirdiği, Bursa'nın en büyük 250 firmasının yarattığı katma değerin yüzde 60'ına yakınını yarattığı tespit edilmiştir. Bursa'nın, bu ekonomik yapısı sebebiyle, krizden en çok etkilenen illerden biri olduğu sonucuna varılmıştır.

Özet İngilizce :

Global financial crisis, which started in the United States of America (USA) and spread quickly to other countries, has also affected Turkey profoundly. Turkish firms that export heavily to the European countries were left in a difficult situation because of suddenly dropping demand after the crisis dragged the Euro Region into recession. Exports decreased at rates amounting to 25 percent; consumer confidence, industrial production, manufacturing sector capacity utilization rates dropped, number of firms shut down and unemployment increased. Automotive and textiles sectors were among the most affected sectors since their production is mostly export-oriented. Bursa is considered to be one of cities that were affected most from the crisis. In this study, effects of the crisis on the Bursa economy and the consequences that came out after the crisis were investigated. It was determined that firms, which operate in automotive and textiles sectors in Bursa, make 76,4 percent of Bursa's total exports and create near 60 percent of value added created by the biggest 250 firms in Bursa. It was concluded that Bursa has been one of the most affected cities because of this economic structure.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :