Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi ( Eski adı Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi )

Yıl 2012 , Cilt 8 , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gazi üniversitesi gazi eğitim fakültesi güzel sanatlar eğitimi bölümü müzik eğitimi anabilim dalı keman öğrencilerine uygulanan müzikal boğumlama eğitiminin temel müzikal boğumlama özelliklerine etkisi

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi GEF Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
397
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı keman öğrencilerine uygulanan müzikal boğumlama eğitiminin temel müzikal boğumlama özelliklerine etkisini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Verilerinin toplanmasında iki bölmeli ölçekten oluşan gözlem formu ve onunla elde edilen nitel verilerin nicel veriye dönüştürülmesinde de beş bölmeli gözlem sonuçlarını puana dönüştürme ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; uygulanan müzikal boğumlama eğitiminin, öğrencilerin temel müzikal boğumlama özelliklerini olumlu yönde etkilediği görülmektedir.

Özet İngilizce :

The purposes of this study are to determine the effect of the musical articulation education on the violin students' musical articulation ability at Gazi University Gazi Education Faculty Fine Arts Education Department Music Education Branch. The data was collected through an observation form consisting of two sections, and a questionnaire consisting of five sections used to quantify the qualitative data. Yet, the study was determined that the musical articulation education applied affects the students' musical articulation characteristics positively and meaningfully.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :