Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi ( Eski adı Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi )

Yıl 2010 , Cilt 6 , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dinsel rasyonalizmdeki iktisat ahlakının çalışma hayatına etkileri

Yazar kurumları :
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Osmaniye MYO İktisadi ve İdari Programlar1
Görüntülenme :
417
DOI :
Özet Türkçe :

Puritan'ın disiplinli karakteri ile maddi başarıları arasında doğrudan bir nedensellik ilişkisi vardır. Puritan'ın, kendisini diğerlerinden farklı kılan kişisel karakterinin sertliği, ekonomik kazancı aramanın ve ele geçirmenin koşullarına uyum sağlattırmıştır. Bu türden bir karakter yap222ısı, Puritan'a göre daha az kararlı olan ve Puritan'ın kendisi üzerinde insafsızca kurduğu özdenetimden yoksun kalan, sade ve mütevazı bir yaşama tarzına uyum sağlayamayan diğer rakipleri üzerinde, daha başlangıçta çok büyük bir üstünlük kurmalarını olanaklı kılmıştı. Puritanların ideal ahlaksal karakteri, son derece faal ve verimli geçen hayatlarının doğasına uygun olarak, kişisel arzulara teslim olmuşluk yerine, ciddi niyet sahibi, davranışlarında katılık ve insafsızlık, aşırı tutumluluk içeriğinde oluşmuştur. Bundan dolayı zenginliklerin dünya sevgisine neden olarak kişileri ayartmaması ve kolay para kazanarak dünya zevklerine kapılınmaması gerektiğine inanmışlardır. Bu nedenle, zenginlikler, Puritanları, zor işlere yönelmede, çok insafsız derecede dakik ve çalışkan olmalarında isteksiz kılmamıştır.

Özet İngilizce :

There was a direct causal relation between the puritan discipline of character and material success. The puritan's characteristic personal austerity was fit to conditions of search and earn for economic gain. This kind of character was admirably suited to engage in economic pursuits with an initial advantage over other rival men less persistent, less rigorously self controlled and unwilling to be content with a simple and plain standart of life. The ideal of moral character of Puritans is in its very nature a life of strenous endeavour, serious purpose, austerity in manners and frugality instead of self-indulgence. Sothey believed that riches must not diverts men to the love of the world, desire of pleasure of ease of getting money. For this reason riches must not make puritans unwilling to do hard things, to work very rigorously.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :