Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi ( Eski adı Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi )

Yıl 2011 , Cilt 7 , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bretton woods kuruluşlarının yoksullukla mücadele yaklaşımları ve stratejileri

Yazar kurumları :
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi SBE İktisat Anabilim Dalı2
Görüntülenme :
333
DOI :
Özet Türkçe :

Yoksulluk, günümüz dünyasının en önemli sosyo-ekonomik problemlerinden biridir. Başlangıçta yoksulluğun azaltılması uluslararası ekonomik kuruluşlar için öncelik olmamasına rağmen, 1980'ler ve 1990'ların ilk yarısında uyguladıkları politikalara yapılan yoğun eleştiriler nedeniyle, bu kuruluşların zamanla önemli öncelikleri arasında yer almaya başlamıştır. Bu çalışmada, Bretton Woods kuruluşlarının küresel yoksullukla mücadele yaklaşımları, stratejileri ve bunların etkinliği ele alınmıştır. Yoksullukla ilgili kalıcı bir çözüm için, bu sorunla mücadelede etkili politikaları içeren uluslararası işbirliği ve koordinasyona ihtiyaç vardır. Uluslararası ekonomik kuruluşlar arasında bu işbirliği ve koordinasyonu sağlayabilecek en önemli kuruluş Dünya Bankası'dır. Ancak, küresel yoksullukla mücadelede Dünya Bankası'nın çabaları tek başına yeterli değildir. Bu konuda yoksullukla doğrudan ilgili olmayan, ancak politikaları dolaylı olarak bu soruna etki eden IMF gibi kuruluşlar da Dünya Bankası'yla koordineli çalışmalar yapmalıdır. Bunun yanında, ulusal hükümetler de yoksulluğu önlemeyi gündemlerinin en başına koymalı ve kapsamlı yoksulluğu azaltma stratejileri belirleyerek kararlılıkla uygulamaya çalışmalıdır.

Özet İngilizce :

Poverty is one of the most important socio-economic problems in today's world. Even though relief of poverty was not international economic institutions' one of the high priorities in the early years of those institutions, it has been deemed as one of the high priorities due to strong criticisms made on policies in 1980s and in the first half of the 1990s. In this study, approaches, strategies and efficiency of Bretton Woods institutions in global poverty reduction have been investigated. In order to reach a permanent solution of reducing poverty, international cooperation and coordination with an effective policies for poverty reduction is needed. The World Bank is the most significant institution as capable of providing this cooperation and coordination among the international institutions. On the other hand, the World Bank's efforts alone in global poverty reduction are insufficient. Institutions, like International Monetary Fund, which is not directly related to poverty but whose policies have an indirect influence on the issue, should work on this issue in coordination with World Bank. In addition, national governments should place the relief of poverty on the top of their agenda and design comprehensive strategies in poverty reduction and apply them in a determined way.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :