Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi ( Eski adı Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi )

Yıl 2006 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilimsel süreç becerilerinin 9. sınıf kimya ders kitabı ve kimya müfredatında temsil edilme durumları

Yazar kurumları :
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi1, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programı2
Görüntülenme :
397
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, bilimsel süreç becerilerinin, 9. sınıf kimya ders kitabında ve müfredatında ne kadar yer aldığını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Bilimsel süreç becerileri açısından 9. sınıf kimya ders kitabı ve müfredatı karşılaştırılması içerik analizi ile incelenmiş ve sonuçlar ortaya konmuştur. Öğrencilerin kimya ders kitabı ve müfredatına karşı görüşlerini belirlemek amacıyla yapılandırılmış görüşme formu araştırmacılar tarafından hazırlanmış ve 9. sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlara göre; öğrencilerin kimya dersine karşı ilgili oldukları ve kimya ders kitabını seviyelerine uygun bulduklarını ifade etmelerine rağmen, bilimsel süreç becerileri açısından incelenen kimya ders kitaplarının kimya müfredatlarına tam olarak uygunluk göstermediği sonucuna varılmıştır.

Özet İngilizce :

This study has been conducted to identify how much space has been allocated to the science process skills in the chemistry textbooks and curriculums for the grade 9. Content analysis technique has been used for the chemistry textbooks and curriculum and the results have been conveyed. Meeting form was constructed to measure the level of interest in the students towards the chemistry textbook and curriculum. According to the results, it has been concluded that the chemistry textbooks, which have been scrutinized in terms of the science process skills, do not fully overlap with the curriculum. It has also been identified that the students take interest in the chemistry lesson find it enjoyable and that the textbook is suitable for their level.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :