Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (UTEB)

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Temel motor hareketlerin geliştirilmesini içeren beden eğitimi program tasarisinin 5–6 yaş çocuklarin temel motor hareketlerinin gelişimine etkisinin araştirilmasi

Yazar kurumları :
Gaziosmanpaşa Üniversitesi1, MEB2
Görüntülenme :
318
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, 16 haftalık beden eğitimi program tasarısının, 5–6 yaş okulöncesi dönemindeki çocuklara uygulanarak, çocukların temel motor becerilerinin gelişimine etkisini incelenmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, 5–6 yaş çocuk grubundan oluşmuş, 30 öğrenci deney (15 kız 15 erkek) ve 30 öğrenci kontrol (16 kız 14 erkek) grubu olarak toplam 60 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada uygulanan beden eğitimi programının çocukların üzerindeki etkisini araştırmak için; statik (flamingo) ve dinamik denge (stabiliometre), el ve parmak kuvveti, dikey sıçrama ve havada kalma süresi, esneklik ve durarak uzun atlama, sürat ve çeviklik ile tenis topu fırlatma testleri uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde SPSS istatistik paket programı kullanılmıştır. Deney ve kontrol grubu arasındaki farklılığı bulmak için independent t testi, hem kontrol hem de deney grubunun ön ve son testleri arasındaki farklılığı bulmak için ise paired samples t testi uygulanmıştır. Anlamlılık düzeyi uygulanan test bataryalarına göre, (p<0,05),(p<0,01) ve (p<0,001) olarak değişiklik göstermiştir. İstatistik sonuçlarına göre, deney ve kontrol grubunun ön test değerleri arasında tüm değişkenlerde anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır (p>0,05). Deney ve kontrol grubunun son test değerleri arasında Sol el Kavrama Kuvveti haricindeki değerlerde değişik düzeylerde anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Statik ve Dinamik denge, Dikey sıçrama ve Havada kalma süresi, Durarak uzun atlama ve Tenis topu fırlatma, Sürat ve Çeviklik ile Sağ el Parmak kuvveti değerleri ortalamaları arasında deney grubu lehine anlamlı farklılıklar bulunmuştur (p<0,001). Deney grubunun ön–son test değerleri arasında Sol el Kavrama Kuvveti haricindeki değerlerde değişik düzeylerde anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Statik ve Dinamik denge, Dikey sıçrama ve Havada kalma süresi, Durarak uzun atlama ve Tenis topu fırlatma, Parmak kuvveti sağ el ve Esneklik, Sürat ve Çeviklik değerleri ortalamaları arasında son testler lehine anlamlı farklılıklar bulunmuştur (p<0,001). Kontrol grubunun ön-son test değerleri arasında Statik Denge ve Kavrama Kuvveti sağ el değerleri arasında (p<0,01) düzeyinde, Parmak Kuvveti sağ ve sol el ile Dinamik denge değerleri arasında (p<0,05) düzeyinde anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Diğer değerler arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır (p>0,05). Kontrol grubunda bulunan farklılıklar son testlerin aleyhine bulunmuştur. Sonuç olarak, plânlı ve uzun süreli uygulanan beden eğitimi programı, 5–6 yaş çocukların temel motor becerilerini anlamlı düzeyde geliştireceği anlaşılmaktadır.

Özet İngilizce :

This study aimed to investigate the effects of 16 weeks physical educatıon programs on the physical fitness of preschool children aging 5–6. In this Project, total 60 preschool children as 30 experimental (15 girls 15 boys), and 30 (16 girls 14 boys) control group were included To investigate the effects of phsical education programs on preschool children; static and dinamik balance, hand and pinc-grip strength, vertical jump and flexibility, static long jump, throwing tennisball, speed and agility tests were evaluated. SPSS package program were used for the statistical analysises. Independent t test were used to compare the result of experimental and control groups. Paired Samples t test were use for differences between first – last tests in both groups. Significance level showed difference acording to test batterries applied as (p<0,001), (p<0,01), (p<0,05).According to our results of the first tests, the difference was not significant in both groups. The result of the last tests between both groups werefound signicance (p<0,05). Among the valves of experiment and control group’s last test values except for left hand grip meaningful differences are found.In the values of pre-last test in experiment group in values except for left hand grip, it is found that there are meaningful differences at differatlevels. Meaningful differences are faund in values of pre-last test ofcontrol group between static balance and hand grip, right hand, as (p<0,01), in pinch grip right and left hand and dynamic balance as (p<0,05). In other values no meaningful significance is found (p>0,05). Differences in control group are found as having negative effect on the last tests. In conclusion, when practiced steady and long times of physical education has been positively improving motor development characteristics

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :