Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Trafik ve Ulaşım Güvenliği Dergisi

Yıl 2014 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

şehir içi ulaşımda görev yapan sürücülerin psikolojik belirti profilleri

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1 1. Sınıf Emniyet Müdürü. Sakarya İl Emniyet Müdürü2, 3. Sınıf Emniyet Müdürü. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Şehir İçi Trafi k Deneti m
Görüntülenme :
786
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada temel amaç, şehir içi ulaşımda görev yapan sürücülerin psikolojik belirti profillerinin belirlenmesidir. Araştırmanın diğer bir amacı da bu konu hakkında ilgili kişi, kurum ve kuruluşların farkındalığını artırmaktır. Araştırma ilişkisel tarama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı şehir içi trafikte görev yapan bireylerin hangi psikolojik belirtilere sahip olduğunu belirlemek olduğundan bu yöntem kullanılmıştır. Araştı rma şehir içi trafikte görev yapan 392 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Şehir içi trafikte görev yapan ve araştırmaya katılan bireylerin; yaş değişkenine, şehir içi trafikte çalışma sürelerine, kaza yapıp yapmama durumlarına ve kaza yapma sayısına göre psikolojik belirti düzeyleri belirlenmiştir. Araştırmada veriler Psikolojik Belirtiler Tarama Envanteri (SCL90-R) Kısa Formu (53 madde) ile elde edilmiştir. Veriler 2012 Kasım-Aralık ayları ile 2013 Ocak-Şubat ayları arasında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Şehir İçi Trafik Şube Müdürlüğünce elde edilmiştir. Veriler betimsel istatistiklerden frekans ve yüzdelikler ile ortalamaların karşılaştırılmasına dayalı parametrik tekniklerle analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda; a- şehir içi ulaşımda görev yapan bireylerin ağırlıklı olarak sırasıyla, depresyon, kişiler arası duyarlık, öfke ve düşmanlık ve paranoid düşüncelere ilişkin belirtilere sahip oldukları bulunmuştur; b- yaş ve çalışma süresi ilerledikçe öfke ve düşmanlık ile paranoid düşüncelere ilişkin belirtilerde de artış olduğu bulunmuştur; c- hiç kaza yapmadığını belirten bireyler kaza yaptığını belirten bireylerden daha fazla anksiyete belirtilerine sahiptir d-kaza sayısı artıkça anksiyete ve Fobik anksiyete belirtilerinde de artma olduğu bulunmuştur.

Özet İngilizce :

The main purpose of this study is to determine psychological symptom profiles of drivers who work for local transportati on. Another aim of the research is to raise awareness of people, insti tuti ons and orga- nizati ons that are related on this topic. Research is carried out with relati onal screening model. This method is used because the aim of the study is to determine the psychological symptoms of drivers who work for local transportati on. The research is carried out with 392 people who work for local transportation. The psychological symp- toms of drivers who work for local transportati on and parti cipated into investi gati on were determined to the age, hours of work at local transportati on, making accident or not and number of accident. The data is carried out with Brief Symptom Inventory (53-item). Sakarya Directorate of Province Security, Traffic Control Branch Directorate of Local Transportati on collect data between the months of January to February 2012 with November to December 2013. Data is analyzed with frequencies and percentages from descripti ve stati sti cs and para- metric techniques based on comparison of averages. As a result of the analyzes it is found that; a- individuals who work for local transportation mainly have symptoms of depression, interpersonal sensiti vity, hosti lity and anger, and paranoid thoughts; b- there is an increase on symptoms of anger and paranoid thoughts while the age and work- ing ti me progresses; c- individuals who specify that they did not make accidents have more anxiety symptoms than individuals who specify that they make accidents; d- there is an increase in anxiety and phobic anxiety symptoms while the number of accidents increases.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :