Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Trafik ve Ulaşım Güvenliği Dergisi

Yıl 2014 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gazi meslek yüksek okulu öğrencilerinde trafikte risk algısı

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı, GMYO1, Gazi Üniversitesi, Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı, GMYO2, Gazi Üniversitesi, GMYO3
Görüntülenme :
489
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye’de trafik kaza istatistikleri incelendiğinde, meydana gelen kazalarda sürücü kusurlarının %90, yaya kusurlarının %9 paya sahip olduğu görülmektedir. Dünyada her yıl meydana gelen, trafik kazalarına bağlı ölümlerin %48’inden sorumlu olan 10 ülke içerisinde, ne yazık ki Türkiye’de bulunmaktadır ve kaza kurbanlarının önemli bir oranını çocuklar ve gençler oluşturmaktadır. Bu olumsuz tablonun düzeltilmesi ve gelecekte güvenli bir trafik ortamının sağlanabilmesi için, özellikle genç yol kullanıcılarla (sürücü-yaya-yolcu) ilgili önlemlerin bugünden alınması gereklidir. Bu çalışmada, Gazi Üniversitesi Gazi Meslek Yüksek Okulu (GMYO) öğrencilerinin yol ve trafik güvenliğe kavramına bakışlarını ortaya koymak ve trafikteki riskli durumlara yönelik algılarını tespit etmek amaçlanmıştır. Bu amaçla; 17–20 yaş grubundaki toplam 401 öğrenciye, 30 sorudan oluşan bir anket uygulanmış, 6 öğrenci ile Odak Grup Görüşmesi yapılmıştır. Çalışmada öğrencilerin, özellikle hız ve emniyet kemerine yönelik mevcut risk algılarının belirlenmesine çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

When the traffic statistics are analyzed in Turkey, it is seen that 90% of the accidents result from faults of drivers and 9% from pedestrians fault. Turkey is unfortunately among the 10 countries which are responsible for the 48% of the deaths resulting from traffic accidents around the world each year, and children and young people constitute a significant proportion of the accident victims. Respecti ve measures should be taken as of today especially in respect with the young road users (drivers-pedestrians-passengers) in order to change this negative situation and to ensure a safe traffic environment in the future. The study aims to present viewpoints of Gazi Vocational Colleges’ (GMYO) students on road and traffic safety concept and to detect their perceptions of risky situations in the traffic. A questionnaire comprising 30 questions was conducted on totally 401 students, and focus group discussions were performed by 6 students representing sample. With this study, tried to determine students’ perceptions of the risk of speed and safety belt and changes.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :