İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA KIBRIS’TA TOPLAMA KAMPLARI VE YAHUDİLER

Kıbrıs adası tarih boyunca hep huzursuzluklar, istikrarsızlıklar ve göçlerle anılmıştır. Coğrafi ve stratejik pozisyonu nedeniyle herkes için bir atlama tahtası halini de almıştır. İkinci Dünya Savaşı sürecinde ise savaş sanki dışarıdaymış gibi görünse de Kıbrıs tam da savaşın ortasında kalmıştır. İsrail dışında Kıbrıs adası Yahudi tarihinde son derece önemli bir rol oynamıştır. Bu durum göz önüne alınınca ister Akdeniz’in ortasında bir atlama tahtası olarak ister Yahudiler için evlerine dönüş yolunda bir duraklama noktası olsun Kıbrıs ve Yahudiler çeşitli nedenlerle sonu iyi bitmese de çok farklı bir iletişim içine girmişlerdir. İkinci Dünya Savaşı’nın son sürecinde Nazi mezaliminden kaçmayı ve hayatta kalabilmeyi başarabilmiş Yahudiler o zamanlar İngiliz yönetiminde olan Filistin’e gitmenin yollarını aramaya başlarlar. O dönemde gemiyle Filistin’e gitmek kötü şartlar ve çoğunlukla İngiliz kısıtlamaları nedeniyle çok da kolay değildir. Yetersiz ve son derece ilkel şartları en iyi şekilde değerlendiren Yahudiler öncelikle Türkiye’ye ulaşmayı başarırlar. Maalesef Filistin’e yönelik rotaları ise planlandığı ve hayal edildiği kadar kolay değildir ve bu şanssız insanlar İngilizler tarafından açık denizde durdurulurlar ve Kıbrıs’taki toplama kamplarına nakledilirler. Kötü hayat şartları, İngiliz idaresinin katı ve acımasız yaklaşımı ve diğer olumsuzluklar bu insanların hayatını katlanılmaz hale getirirken pek çoğunun da hayatını kaybetmesine neden olur

Jewish Survivors And Detention Camps In Cyprus After The Second World War

The island of Cyprus has always been that of the immigration and the problems throughout the history. Since its geographical and strategic position, it has also been a springing point for almost all the civilizations in the vicinity. During World War II, Cyprus turned to be very centre of the war itself even if it seemed to be out of the war and the battles. Cyprus has had actually very tremendous role in Jewish history unparalleled by any country in the world than Israel herself. Taking such a reality into consideration, as either a stopping-off point located in the very midst of the Mediterranean route to dispersion or a stepping stone to Jewish homeland, Cypriots and the Jewish people due to a good many reasons have enjoyed a unique relationship even if it hasn’t always had a happy ending. During the last period of WWII, the Jews who all managed to survive and escape from Nazi tyranny and holocaust have started trying to find out the ways to go to Palestine, then being a British mandate. Taking a voyage to Palestine was not so easy because of the terrific conditions, and mostly of British restrictions. The Jews making mostly use of the very insufficient and primitive transportation means could have arrived firstly in Turkey. Unfortunately their route towards Palestine was not so easy to reach as planned and dreamed, and these unfortunate people were once more stopped by British warships in the open seas and taken to the concentration camps in Cyprus since active steps and measurements were taken against the Jewish immigration, from trying to prevent the acquisition of ships for refugees to deploying naval craft that otherwise could have been used in the war effort to patrol the coast of Palestine. The poor conditions and, terrifying management of British authority there made the life unbearable for these people, causing lots of death