Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinin duygusal farkındalık duyguları ifade etme benlik kurgusu ve öznel iyi oluş durumları arasındaki ilişkinin incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı1
Görüntülenme :
613
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin duygusal farkındalık, duyguları ifade etme, benlik kurgusu (bağımsız benlik, ilişkisel benlik) ve öznel iyi oluş (pozitif-negatif duygu durumu) durumu arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma betimsel yönteme dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu, Gazi Üniversitesi öğrencileri arasından tesadüfî seçim yöntemiyle belirlenen 289 öğrenciden oluşmuştur. Çalışmaya katılan öğrencilerin %61'i (n=176) kadın, % 39'u (n= 113) erkektir. Veri toplama araçları, Toronto Aleksitimi-20 ölçeği (Taylor ve Bagby, 1994), benlik kurgusu ölçeği (Singelis, 1994) ve pozitif-negatif duygu (Watson, Clark ve Fellegen, 1988) ölçeğidir. Analiz yöntemi olarak Pearson Momentler çarpımı korelâsyonu ve t testi kullanılmıştır. Araştırma sonunda, benlik kurgusu, duygusal farkındalık ve duyguları ifade etme ile öznel iyi oluş arasında ilişki olduğu görülmüştür.

Özet İngilizce :

The aim of this research is to analyse the relation between emotional awareness, expressing feelings, self-construals and subjective well-being. The study group have been formed with randomly selected 289 undergraduate students from Gazi University. The % 61 of students (n=176) were girl and % 39 of students (n=113) were boy. Toronto aleksitimi-20 scale (Taylor & Bagby, 1994), self-construal scale (Singelis, 1994) and possitive-negative emotion scale (Watson, Clark & Fellegen, 1988) were used as data instruments. Pearson – Moment Correlation and t test were used for analysis. The results of correlational analyses showed that self-construal, emotional awareness, expressing feelings were related to subjective well-being.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :