Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Coğrafya eğitiminde branş derslikleri

Yazar kurumları :
MEB Keçiören Bağlum Lisesi 1
Görüntülenme :
390
DOI :
Özet Türkçe :

Coğrafya eğitiminin gerçekleştirildiği mekânlar içinde sınıfın yeri dikkate alınmalıdır. Özellikle öğrencinin burada geçirdiği zaman açısından bakıldığında, sınıfın, eğitim öğretimdeki rolü daha net anlaşılabilir. Dolayısıyla etkili ve verimli bir coğrafya eğitimi için, sınıfın ve sınıf içinde yer alacak olan dersle ilgili donanımın niteliklerinin belirlenmesi gerekir. Bunlar içinde, araç gereçlerin nerede ve nasıl saklanacağı, daha sonra nasıl kullanılacağı, arşiv ya da kitaplığın yeri, duvarlara asılacak pano, resim ve haritaların seçimi, öğrencilerin oturma düzenleri, tahtanın, tepe projeksiyonunun yeri sayılabilir. Ayrıca, sınıfın alt yapı özellikleri de coğrafya dersinin gereklerine uygun şekilde biçimlendirilmelidir. Örneğin lavabolar, tezgâhlar ve bilgi iletişim teknolojileri için gerekli donanımlar önceden hazırlanmış olmalıdır. Araştırma, coğrafya eğitiminde branş dersliklerinin neden kullanılması gerektiği, bu dersliklerin sahip olacağı araç gereç, donanımlar ve bunların nasıl düzenleneceğini konu almıştır. Konu ile ilgili daha önce yapılmış çalışmalar değerlendirilmiş, elde edilen veriler yardımı ile bir derslik oluşturma önerisi sunulmuştur.

Özet İngilizce :

Geography education is carried out in places where the class should be taken into account. In terms of time spent here, especially the student, class, education can be understood more clearly the role of education. Therefore, an effective and efficient for the education of geography, class and the class will be included in determining the qualifications of the equipment that you need about the course. Of those, how and where to store the tools and devices, and then how to use, archive or library in place, the board will be hanged on the walls, pictures and maps, selection, students' sitting arrangements, the board, overhead projections include lot. In addition, the class must be formatted in accordance with the requirements of sub-structure features of geography lesson. For example, sinks, counters, and information and communication technologies must be prepared in advance for the necessary equipment. The study should be used in geography education cause classrooms, classrooms will have the tools, equipment and how it has been subject to edit. Reviewed earlier studies on the subject, presented a proposal to create a classroom with the help of the data gathered.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :