Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinin istiklâl marşı algısı

Yazar kurumları :
Gaziosmanpa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
857
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin İstiklâl Marşı’na yönelik algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada öncelikle İstiklâl Marşı’nın önemi üzerinde durulmuş, ardından tarihî ve edebî değeri anlatılmış ve günümüzde nasıl algılandığı belirlenmeye çalışılmıştır. Daha sonra uygulama ve anket kısmına geçilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından hazırlanan ve 9 maddeden oluşan anket kullanılmıştır. Hazırlanan anket, 2011–2012 eğitim-öğretim yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesinin çeşitli bölümlerinde öğrenim gören 511 öğrenciye uygulanmıştır. Anketten elde edilen verilere ait frekans ve yüzdeler SPSS programı kullanılarak hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular tartışılarak çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

This study aimed to determine college students’ perceptions of the Turkish national anthem. Study, primarily focusing on the importance of the Turkish national anthem, the poem determined the historical and literary value, in some remarks today by giving perceptions is specified. Then part of the application and the survey was started. Research as a means of data collection, and 9-item questionnaire prepared by the researchers. Questionnaire applied, 2011-2012 academic year, 511 students studying in various departments of the Faculty of Education University of Gaziosmanpasa. The data obtained from the survey of the frequency and percentages were calculated using the SPSS program. Discussed and various suggestions were made as a result of research findings.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :