Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 3 , Sayı 10

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe öğretmeni özel alan yeterlilikleri ile ilköğretim ikinci kademe türkçe öğretim programı ilişkisi

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Ahmet Kelesoglu Egitim Fakültesi Türkçe Egitimi Bölümü1
Görüntülenme :
444
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısmanın amacı, Türkçe ögretmeni özel alan yeterliklerindeki yeterlik alanı, alt yeterlikler ve performans göstergeleriyle, Türkçe ögretim programındaki ögrenme alanları, hedefler ve kazanımları karsılastırarak egitimin iki temel yapı tası olan ögretmen ve ögrencilerden beklentilerin beklenenlerin uyusma örtüsme seviyelerini ortaya koymaktır. Bu amaç dogrultusunda öncelikle “Ögretmen Genel Yeterlikleri” ve “Türkçe Özel Alan Yeterlikleri” üzerinde durulmustur. Çalısmada tarama yöntemi kullanılmıstır. Türkçe ögretmeninden beklenilen davranıslarla ögrencilerin edinmesi istenilen hedefler ile kazanımlar eslestirilmis ve tablolar halinde sunulmustur. Ögretmen yeterliklerinin ögrenci hedef ve kazanımlarıyla örtüsme düzeyi belirlenmis, Türkçe Özel Alan Yeterlikleri’ne iliskin tespit ve önerilerde bulunulmustur.

Özet İngilizce :

The aim of the article is to find out the level of accordance of expectations from teachers and students who are two fundamental building blocks of education by comparing ability area in the specific area abilities of Turkish teacher,sub abilities and performance indicator to learning areas in Turkish teaching curriculum,aims and behaviours. In the direction this aim “general abilities of Teacher” and “Specific area abilities of Turkish” were primarily emphasized.Scanning method was used in this article. Expected behaviours from Turkish teacher are matched with the aims and behaviours students are expected to reach and shown in tables.The level of accordance of teacher ability and the aims and behaviours of student were found out,evaluations and suggestions were made related to Specific area abilities of Turkish

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :