Sivas Amerikan Hastanesi

1852 yılında Sivas’ta kurulan ABCFM isimli Protestan Amerikan Misyon İstasyonu bünyesinde hizmet vermeye başlayan misyon hastanesinde 1915 yılı sonuna kadar bölgede yaşayan tüm Osmanlı tebaasına etnik ve dini ayrım yapılmaksızın koruyucu ve sağaltıcı sağlık hizmetleri verilmiştir. West Memorial Hospital adı verilen birimde istasyonda meskun tıp doktoru ile misyonerler özellikle kişisel hijyen kurallarının uygulanmaması nedeniyle hızla yayılan tifo ve kolera gibi hastalıkların yaygın olarak görüldüğü dönemlerde karantina uygulamaları yapılmış, ihtiyaç durumunda hastalara cerrahi müdahaleler yapılmış ve hastanede yatırılması gereken kişilere aynı zamanda dini hizmet de verilmiştir. Hastanenin kapalı olduğu ilkbahar ve yaz aylarında da yakın yerleşimler ziyaret edilerek gezici sağlık hizmeti sunulmuştur

West Memorıal Hospıtal

After the establishment of mission station in Sivas in 1852, American Protestant missionaries belonged to the American Board Of Commissionaries For Foreign Missions –ABCFM started to care both Christian and Muslim Settlers of Sivas in a hospital called West Memorial Hospital. Until 1915 they served there in order to have a line of communication with all patients to tell the “real truth of Christianity” and “to collect lost lambs of the Lord”

Kaynakça

Of Commissionaries For Foreign Missions ABC:16 The Near East 1817- 1919) ABCFM ABC:16 The Near East 1817- 1919 REEL506; 506/203. ABCFM ABC:16 The Near East 1817- 1919 REEL530; 530/591. ABCFM ABC:16 The Near East 1817- 1919 REEL616; 616/482. ABCFM ABC:16 The Near East 1817- 1919 REEL617;

/355-356-395-421. ABCFM ABC:16 The Near East 1817- 1919 REEL618; 618/224-225-356-357. 373-374-387-390-393-394-411-12-414.

/416-420-422-425-426-427-428-441-619. ABCFM ABC:16 The Near East 1817- 1919 REEL 621; 621/130-630. ABCFM ABC:16 The Near East 1817- 1919 REEL628;

/165-167-573-575-581-582-587-591-594-598-614-616-618-619-620-624-629. ABCFM ABC:16 The Near East 1817- 1919 REEL 629;

/114-115-118-181-204-221-247-297-629/364-619-620-628-629. ABCFM ABC:16 The Near East 1817- 1919 REEL 630;

/329-583-584-585-586-591-592-593-594-600-604-605-607-608-610-612-613. ABCFM ABC:16 The Near East 1817- 1919 REEL 633;

/116-434-483-484-500-646-659-461-462-664-676-678-680-681-682-1036. ABCFM ABC:16 The Near East 1817- 1919 REEL 636;

/14-15-17-22. ABCFM ABC:16 The Near East 1817- 1919 REEL 712; 712/542. ABCFM ABC:16 The Near East 1817- 1919 REEL 717; 717/147. II. Kitaplar HALLIDAY Fred, Nation And Religion In The Middle East, Saqi Books, London, 2000. MARTIN Edwin A, The Hubbards Of Sivas-A Chronicle Of Love And Faith,

Fithian Press, Santa Barbara, 1991. III. Makaleler GÖYÜNÇ Nejat, “Turkish Armenian Cultural Relations”, The Armenians In

The Late Ottoman Period, ed.by. Türkkaya Ataöv, Türkiye Büyük Millet

Meclisi Kültür Ve Sanat Yayın Kurulu Başkanlığı, Ankara, 2001. KIZILTOPRAK Süleyman , “Askeri Amaçlı Köle Ticaretinde Bir Kavşak Noktası

Olarak Sivas”, Cumhuriyetin 80. Yılında Sivas Sempozyumu Bildirileri, ed.

Şeref Boyraz, Sivas Hizmet Vakfı Yayınları, Sivas, 2003 PARLAK Bekir, “Tarihi Perspektifte Anadolu’nun İdaresinde Sivas’ın Yeri

Ve Önemi Üzerine Yönetsel Bir Analiz”, Cumhuriyetin 80. Yılında Sivas

Sempozyumu Bildirileri, ed. Şeref Boyraz, Sivas Hizmet Vakfı Yayınları, Sivas, 2003. ÜÇER Müjgan, “Sivas Numune Hastanesi”, III.Türk Tıp Tarihi Kongresi ,Türk Tarih

Kurumu Basımevi, Ankara, 1993. EKLER

Amerikan West Memorial Hastanesi’nin Günümüzdeki Hali.