Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 3 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Oswald spengler’in tarih, kültür ve medeniyet anlayışı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Üni. Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi1
Görüntülenme :
463
DOI :
Özet Türkçe :

Oswald Spengler, Türkiye'de pek tanınmayan bir politik düünürdür. Bu yüzden, bu çalımanın temel hedeflerinden biri Spengler'ı Türk okurlara tanıtmaktır. Bu balamda Spengler'ın Batı düüncesinde ufuk açan eseri 'Batının Çöküü' esas alınarak, onun tarih felsefesiyle birlikte kültür ve medeniyet konularına yaklaımı deerlendirilecektir. Bu eserin Batı dünyasındaki Avrupa-merkezli dünya yorumuna getirdii eletiri, bata Arnold Toynbee olmak üzere pek çok tarihçi ve siyaset bilimciyi etkilemi ve XX. yüzyıl düüncesine derin bir etkide bulunmutur. Spengler'ın Batı'nın çökmekte olduu yönündeki analizi, bugün de büyük ölçekli tarih tartımalarında ve modernite eletirilerinde önemli bir yer tutacak mahiyettedir.

Özet İngilizce :

Oswald Spengler is not a well-known political philosopher in Turkey. So, introducing him to Turkish readers is one of the main targets of this study. In this context, it's our purpose to make some evaluations both about his philosophy of history and his approach to the case of culture and civilization, especially by displaying his 'The Decline of the West' which opened up new frontiers in Western thought. The critics that book brought to Western understanding of Euro-centric worldview, influenced many historians and political scientists like Arnold Toynbee and it made a deep impact into the 20'th century thinking. Spengler's analysis on declining of the West is stil an important conception for today's macro-historical polemics and modernity critics

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :