Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 3 , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaöğretim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretim programındaki kazanımların vahiy ve akıl öğrenme alanına göre farklılaşma boyutu (van ili örneği)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Felsefe-Din Bilimleri Anabilim Dalı 1
Görüntülenme :
311
DOI :
Özet Türkçe :

Ortaöretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öretim programındaki kazanımların vahiy ve akıl örenme alanına göre farklılama boyutu aratırılmıtır. Bu nedenle tezde, ilikisel tarama modeli kullanılmıtır. Bu çalımada aratırmanın problemini gösteren deikenler örencilerin cinsiyeti, doum yeri, okul dıında din eitimi alma durumları ve aldıkları din eitiminin kaynaı, okul türleri, yaadıkları sosyal çevre ve yerleim birimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi öretmeninin yeterlilii ve yeterliliini yansıtması, anne ve babalarının eitim durumları, sosyo-ekonomik düzeyleri ve dindarlık düzeylerine ilikin durumlardır. Aratırmanın evrenini Van lindeki Milli Eitim Müdürlüü’ne balı olan ortaöretim kademesindeki okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini alan örenciler oluturmaktadır. Ölçme aracı 900 örenci üzerinde uygulanması için daıtıldı ancak 741 örenci ölçme aracına olumlu tepki vermitir. Örencilerin söz konusu kazanımlara sahip olma düzeyleri, kendi görülerine dayalı olarak Likert tipi beli derecelendirme ölçeiyle toplanmıtır.

Özet İngilizce :

This study looks at to what the size of differentiation gf gains in Learnıng Domaıns of Revelation and Reason at Religious Culture and morals knowledge curriculum in secondary. The research has been planned as a single factor pattern. In this study, the variable that shows the research problems are students’ sexuality, birthplace, whether they receive religious education outside of school and its source, school types, social environment and settlement areas, proficiency level of Religious Culture and Morals Knowledge instructor and reflection of the proficiency, and educational, socio-economic and religious statuses of parents. The population of the research is students taking Religious Culture and Morals Knowledge courses at secondary schools administered by the Ministry of Education in Van Province. The evaluation tool was distributed to 900 students, but only 741 of them responded positively. Students’ opinions about the level of possession of at issue gains were collected with five point likert scale.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :