Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 3 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının üstün yetenekli öğrencilere ilişkin metaforik algıları

Yazar kurumları :
Anadolu Ü. Eğitim F. Rehberlik ve Psikolojik Danışma A.B.D.,1
Görüntülenme :
586
DOI :
Özet Türkçe :

Öğretmen adaylarının üstün yetenekli örencilere ilişkin metaforik algılarının incelendii bu çalıma 2008–2009 öretim yılında toplam 211 öretmen adayının katılımıyla gerçekletirilmitir. Çalımaya Eitim Fakültesi'nin 9 farklı programında eitim gören 4. sınıf örencileri dahil edilmitir. Çalımanın bulgularında öretmen adaylarının ürettikleri 128 metafor 13 kategori altında toplanmıtır. Aratırmaya katılan öğretmen adaylarının üstün yetenekli/zekalı örencilere ilikin metaforik algıları; 1) Yüksek Performans Gösteren 2) Yetersiz Koullarda Gelimeye Çalıan 3) Uygun Eğitime Gereksinim Duyan 4) Gizemli ve Anlamak için Çaba Gerektiren 5) Deerli 6) Kontrol Edilmeye ve Yönlendirilmeye Açık 7) leriyi Görebilen ve Gelecee Yön Veren 8) Aratıran ve Olaylara Farklı Bakabilen 9) Yaıtlarından Farklı Görünen 10) Geni Kapasiteli 11) Üretken 12) Yaratıcı 13) Çok Yönlü kategori balıkları altında toplanmıtır. Aratırmanın sonucunda ortaya çıkan kategorilerin çounluunun öretmen adaylarının üstün yetenekli çocukları gelitirme konusunda kendi sorumluluklarını kabul edici görü bildirdiklerini göstermitir.

Özet İngilizce :

In this study, teacher candidates' metaphoric perceptions about gifted students have been examined. This study was carried out with 211 senior students attending to 9 different programs in the Faculty of Education of Anadolu University during 2008-2009 academic year. One hundred and twenty-eight metaphors generated by teacher candidates was categorized under 13 headings: 1) The One Showing High Performance, 2) The One Trying To Develop Under Insufficient Conditions, 3) The One Needing for Convenient Education, 4) The One Mysterious and Requiring Effort to Understand, 5) The One Valuable, 6) The One Open to Be Controlled and Led, 7) The One Forward-Looking and Giving Direction to Future, 8) The One Investigating and Being Able To Look At Events from a Different Point Of View, 9) The One Looking Different From His/Her Peers, 10) The One Having High Capacity, 11) The One Productive, 12) The One Creative, 13) The One Versatile. Majority of the categories discovered in this study indicated that teacher candidates reported their accepting opinions about their own responsibilities to develop gifted children.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :