Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 4 , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Nâbî ve sâbit divanı’nda kalem

Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
452
DOI :
Özet Türkçe :

XVII. yüzyıl şairlerinden Nâbî ve Sâbit, insanlara doğru yolu göstermeyi, öğüt vermeyi amaç edinmiş; insan, hayat ve toplumla ilgili konulara ağırlık vermiş oldukları için hiciv, hezl ve hikemî tarza yönelmiş; şiirlerinde ilim ve bilgiyi temsil eden kalem üzerinde özellikle durmuş; edebî bir üslûpla kalemin önemi, fonksiyonu, yapılış ve çeşitleri, nasıl korunması gerektiği hakkında bilgiler vermişlerdir. Nâbî ve Sâbit, kalem etrafında oluşturdukları hayallerle birlikte iyi bir şair ve şiirin niteliklerini, dönemin ve kendilerinin sanat anlayışlarını, etkilendikleri ve etkiledikleri şairleri şiirlerinde ifade etmişlerdir. Klâsik Türk şiirinde kalem, Nâbî ve Sâbit'in dışında başka şairler tarafından da bazen asıl konu, bazen de anlatılmak istenene vasıta olacak şekilde çeşitli benzetme ve mecazlarla birlikte kullanılmıştır. Makaleye hikemî ve hiciv tarzının önemli temsilcileri Nâbî ve Sâbit'in kaleme bakışını yansıtabilmek için Nâbî ve Sâbit Divanı esas alınmış; kalemle ilgili yapılan benzetme ve mecazlarla birlikte kalemin önemi, fonksiyonu, biçimi, çeşitleri, dönemin ve şairlerin edebî anlayışı vs. hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

Nâbî and Sâbit, among the poets of the 17th Century, aimed at showing the right path and advising; headed for satiric, humorous and philosophical styles as they gave importance to the issues related to life and society; especially emphasized in their poems on the pencil which represented enlightenment and knowledge; gave information on the importance, functions, structure and types of the pencil and on how it should be protected. Nâbî and Sâbit expressed the qualities of a good poem and a good poet, the sense of art in the period and of themselves, the poets they had been influenced and they had influenced in their poems with the images they created around the pencil. The pencil in Classical Turkish poetry was also used sometimes as the main topic and sometimes as a tool to reach what was expected with various metaphors and figurative expressions by the other poets besides Nâbî and Sâbit. In the article, the Divans of Nâbî and Sâbit were taken as the basis in order to reflect the perspectives of Nâbî and Sâbit who are the important figures of philosophical and satiric style on the pencil and it was attempted to give information on the importance, functions, shape, types of the pencil, literary understandings of the period and the poets, etc. with the metaphors and figurative expressions.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :