Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 3 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Nabokov’un sebastian knight’ın gerçek yaşamı adlı romanına yapısalcı bir yaklaşım

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü1
Görüntülenme :
588
DOI :
Özet Türkçe :

Vladimir Nabokov çada dünya yazınının en dikkat çeken isimlerinden biridir. Yapıtlarında modernist ve postmodernist teknikler kullanan yazar, her iki konumda da yazma ustalıını ve becerisini kanıtlamıtır. Yazarın Sebastian Knight'ın Gerçek Yaamı1 adlı romanı yazmadaki ustalıını en baarılı biçimde ortaya koyan yapıtlarından biridir. Bu çalımanın amacı Nabokov'un Sebastian Knight'ın Gerçek Yaamı adlı eserini yapısalcı teorisyen Gérard Genette'nin, anlatım tekniklerine yaklaımı dorultusunda incelemektir. Çalımada, edebiyatta anlatı tarzlarına (narrative modes) yer verilmi, bu tarzları oluturan diegetik ve mimetik yapılanmalar tanımlanmı daha sonra Gérard Genette'nin, anlatı bilim kuramı çerçevesinde anlatı söylemi ve anlatım edimi incelenmi ve tüm bunlar örneklem olarak ele alınan Sebastian Knight'ın Gerçek Yaamı adlı romanı üzerinde irdelenmitir.

Özet İngilizce :

Vladimir Nabokov is one of the most outstanding figures of the contemporary world literature. Having used modernist and postmodernist techniques succsessfully, the author always managed to depict his skill in writing. The Real Life of Sebastian Knight is one of the significant examples of his skill in writing. The aim of this study is to examine the novel, The Real Life of Sebastian Knight in the sense of Gerard Genette's approach to narrative discourses. This study gives place to narrative modes of literature and describes diegetic and mimetic settlements. And also, according to Genette's approach the narartive discourse and narrating is examined and all of these concepts are scrutinized in Nabokov's The Real Life of Sebastian Knight which is taken as a sample.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :