Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Meşrutiyet dönemi gezginlerinin gözlemleriyle avrupa’da türk imgesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bilecik Üniversitesi1
Görüntülenme :
528
DOI :
Özet Türkçe :

Her birey ‘öteki’lerin kendisi hakkında neler düşündüğünü, ne tür yargılara vardığını merak eder ve bu yargılara olumlu bir yön verebilmek için kendi doğal halinden sıyrılır; kılık kıyafetinden oturup kalkmasına, günlük bakımından konuşmasına kadar pek çok özelliğine dikkat eder. Toplumlar da tıpkı bireyler gibi ‘öteki’nin ‘biz’ hakkındaki imgelerini önemserler. Bu imgeler hakkında bilgi edinmek için çeşitli kaynaklara başvurur ve tespit edilen olumsuz imgeleri silebilmek için türlü reklam/tanıtım çalışmalarına girerler. Yabancı ülkelerin edebiyat metinlerinde ya da sinema ürünlerinde biz’le ilgili imgeleri bulmak kolaydır ve bu konularla ilgili yapılan çalışmalar sayesinde epeyce literatür oluşmuştur. Biz bu çalışmada farklı bir yöntemle ‘öteki’nin biz’le ilgili imgelerini tespit etmeye çalıştık. Meşrutiyet döneminde Avrupa’yı gezen Türk gezginlerinin bizzat kendi gözlemleriyle Avrupalıların Türklere bakışını tespit etmeyi amaçladık. Bu çalışmada, Meşrutiyet döneminde(1908-1923)kitap olarak basılan, Avrupa’ya yapılan gezilerin anlatıldığı gezi kitaplarının tamamı incelenmiştir. Yedisi Arap alfabeli, dokuzu Latin alfabesine aktarılmış toplam on altı gezi kitabı incelenerek gezginlerin kendi gözlemleriyle tespit ettikleri Avrupa’daki Türk imgesi ortaya konmuştur. Modern Türk devletinin kurulmasının arifesinde yapılan bu gezilerde Avrupa’daki Türk imgesinin hemen hiç değişmediği, günümüze kadar gelen ‘barbar, vahşi, zalim Türk’ imgesinin o dönemde de başat bir söylem olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Each individual has curiosity about what the "other" thinks about him, and he does not behave as himself to make the "other" think positive about him. He becomes careful about his attire, his daily care, the way he behaves and the way he speaks. The societies also pay attention to the "other"s images about "us" like the individuals. They consult various sources to gain information and makes advertisements/ publicities to delete the negative images. It is easy to find out the images about "us" in the literary texts and movies of foreign countries and there is a significant literature owing to the researches about this topic. In this research, we attempt to determine the images of "other" about "us". We aimed to determine the perspective of Europeans about Turks with the observations of Turkish travelers at the period of constitutional monarchy. In this study, the whole books are examined that is published at the period of constitutional monarchy (1908- 1923), including the travel books about the travels of Europe. The image of Turk in European society that the Turkish travelers observed is explained by examine sixteen travel books; seven of them is written with Arabian Alphabet and nine of them is transferred into Latin Alphabet. During the travels just before the establishment of Modern Turkish Government, it is find out that the image of Turk is not change in time, the Turk image was 'barbarian, brutal, atrocious Turk'as today.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :