Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 3 , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Lügat-i müşkilât-ı eczâ’da türkçe bitki adları

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
497
DOI :
Özet Türkçe :

Eski Anadolu Türkçesinin devamı olan Osmanlı Türkçesi Döneminde Osmanlı Devleti’nin resmî dili olarak kullanılan ve Ouz Türkçesinin kaynaklık ettii yazı diliyle birçok alanda önemli eserler verilmitir. Bu eserler içerisinde dilin terim yapma yollarını ve genileme imkânlarını göstermesi açısından ihtisas eserlerinin önemi büyüktür. Çalımamıza kaynaklık eden eser bir tıp sözlüüdür ve bu yönüyle bir ihtisas eseridir. Bu çalımada 17. yüzyılda yazılan Lügât-ı Mükilât-ı Eczâ adlı tıp sözlüü taranmı, eski tıp anlayıında ilaç yapımında daha çok bitkilerin kullanılması gerçeinden hareketle, eserde bitki adlarının daha fazla oluu dikkate alınarak Türkçe bitki adları bakımından eserin söz varlıı ortaya konulmaya çalıılmıtır. Kaynak olarak incelediimiz eser bir sözlük olması sebebiyle yazıldıı dönem Türkçesinin botanik terimleri açısından söz varlıı hakkında fikir verebilecek niteliktedir

Özet İngilizce :

Important works were givens by written language which source is the Oguz Turkish and formal language of Ottoman Empire, in the Ottoman Turkish period, continious of Old Anatolian Turkish. In all these works, the specialized works have importance, in the sense of point out language demonstrating improvement possibility and way of making term. The work that we analyzed as a source is a medicine glossary and with this aspect it is a specialized work. In this study, “Lügât-ı Mükilât-ı Eczâ“ named medical glossary scanned, reality of using plants in making medicine in old medical perspective, considering the plant name richness in this work, vocabulary of the work presented from the point of view Turkish plant names. The work that we examined as a source could give an idea about Turkish botanical terms of the written period because of being a glossary

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :