Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 3 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim ii. kademe türkçe programı ile çoklu zekâ kuramının örtüşme düzeyi

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü1
Görüntülenme :
427
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, ilköğretim ikinci kademe Türkçe programı ile Gardner'in oluturduu Çoklu Zekâ Kuramı arasındaki ilişkinin örtüşme düzeyini saptamayı hedeflemektedir. Bu amaç dorultusunda programdaki genel amaçlar, ara disiplinler ve kazanımlar ile çoklu zekâ kuramında yer alan zekâ alanları eşleştirilecektir. Aratırma sonucunda ilköretim ikinci kademe Türkçe programındaki genel amaçlar, ara disiplinler ve kazanımların hangi zekâ alanına yönelik olduu ortaya çıkarılacaktır. Aratırmada alan taraması ve betimsel analiz yöntemi kullanılacaktır.

Özet İngilizce :

This research aims to determine the overlapping level of the relationship between Secondary school Turkish curriculum and the multi intelligence theory developed by Gardner.In accordance with this aim , general aims of the programme , interval disciplines and advantages will be matched with the intelligence fields in the multi intelligence theory.As the result of the research , we will find out to which intelligence field the general aims of the secondary Turkish curriculum , interval disciplines and advantages correspond to.Field skimming and descriptive analysis methods will be used in the research.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :