Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 3 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ceza infaz kurumlarında din hizmetleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kayseri il Müftülüğü1
Görüntülenme :
389
DOI :
Özet Türkçe :

Hükümlü ve tutukluların rehabilitasyonu ve topluma yeniden adaptasyonuna katkı salamada önemli bir yere sahip olan din hizmeti faaliyetleri ülkemizde, özellikle 2001 yılından itibaren daha etkin bir ekilde düzenlenmeye balanmıtır. Bununla birlikte ceza infaz kurumlarının yapı ve ileyii, bazı kurum personelinin din hizmetlerine olumsuz bakı açısı, alanında donanımlı yeterli personel istihdamının salanamaması, gerekli araç-gereç ve materyal ihtiyacının karılanamaması gibi nedenlerden dolayı birtakım sorunlar yaanmaktadır. Bu sorunların varlıı din hizmeti faaliyetlerini de olumsuz etkilemektedir. Ceza infaz kurumlarında düzenlenen din hizmeti faaliyetlerinin daha etkin bir yapıya kavuturulması, bu sorunların ortadan kaldırılması için gerekli adımların atılması ile mümkün olacaktır. Bu makalede ilk olarak, ceza infaz kurumlarında görev yapan 336 Diyanet leri Bakanlıı personeline yönelik olarak düzenlenen anket çalıması neticesinde elde edilen veriler ııında din hizmeti faaliyetlerinde karılaılan sorunları tespit etmeyi amaçladık. kinci olarak da katılımcıların tavsiyeleri, alanla ilgili aratırmalarımız ve bir cezaevi vaizi olarak tecrübelerimiz ııında ceza infaz kurumlarında düzenlenen din hizmetlerinin daha etkin bir yapıya kavuturulması noktasında bazı öneriler getirdik.

Özet İngilizce :

Religious services which have an important place in contribution to the rehabilitation of the prisoners and reintegration of them to the community have especially commenced to be carried out in a more efficient way since 2001. However, there have been some problems which arise from the reasons such as the structure and operation of the penal institutions, negative standpoint of the prison officers to religious services, insufficiency of personnel employment who they are expert in the field of prison chaplaincy, the absence of essential equipment and material. The existence of these problems affects religious services as well. To make religious services active much more is possible by taking necessary steps to eliminate these negative situations. In this article, firstly, we aimed at determining the problems which have been experienced in course of religious services in the light of the views of 336 personnel who have been employed at the Presidency of Religious Affairs and work at the penal institutions. Secondly, we brought some proposals to activate religious services in the prison settings much more in the light of the recommendations of the participants, our researches related with the fieldwork and our experiences as a prison chaplain.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :