Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 3 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bursa kentine yönelik göçlerin gecekondulaşma sürecine etkileri: uludağ yamaçlarındaki gecekondular

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi1
Görüntülenme :
445
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye'de özellikle sanayi etkinliklerinin youn olduu kentlerde, göçlerin de etkisiyle hızlı bir nüfus artıı ve kentleme süreci söz konusudur. Sanayileme ve kentleme arasındaki ilikinin çok açık olarak saptanabildii kentlerden biri de Bursa'dır. Büyük sanayi yatırımlarının etkisiyle kente yönelen nüfus kütleleri, konut açıını büyüterek kentin geliiminde bir kırılma noktası oluturmutur. Buna balı olarak Uluda'ın yamaçları üzerinde kenti çevreleyen bir gecekondu kuaı ortaya çıkmıtır. Bursa'yı güneyden sınırlayan Uluda'ın yamaçları üzerinde yaklaık 20 km'lik bir hat boyunca yayılı gösteren gecekondu kuaının incelenmesi bu çalımanın konusunu oluturmaktadır. Buradaki kaçak yapılama kentin dou yönünde genilemesini izleyerek ve yamaçlar boyunca yeni yerlemeler oluturarak genilemeye devam etmektedir. Örneklem mahallelerde uygulanan anketlere dayanarak elde edilen veriler, Bursa'da gecekondulama olgusunun dönemsel olarak göçler ile ilikisini ve göçün nedenlerini ortaya koymaktadır. Gecekondulama süreci açısından, örneklem mahalleler arasında belirgin farklılıklar saptanmıtır. Yamaçlar üzerinde süren kaçak yapılamanın güncel olarak belirlendii çalıma, orman arazisi ve doal sit alanları üzerindeki baskının artarak sürdüünü göstermektedir.

Özet İngilizce :

In Turkey, there is a rapid population increase and urbanization process particularly in cities, where industrial activities are concentrated, also under the influence of migrations. Bursa is one of the cities in which the relationship between industrialization and urbanization can be detected very clearly. The population masses oriented to the city under the influence of great industrial investments increased house deficit, thereby creating a breaking point in the development of the city. Accordingly, there appeared a belt of squatter houses surrounding the city on the slopes of Uluda. The examination of the belt of squatter houses distributed along a line of approximately 20 km on the slopes of Uluda, bordering Bursa in the south, constitutes the subject of this study. The illegal construction in the place concerned followed the expansion of the city eastwards and carries on expanding by creating new settlements along the slopes. The data obtained depending on the questionnaires applied in the sample neighborhoods put forward the periodical relationship of phenomenon of squatting with migrations in Bursa and the reasons for migration. Clear differences were detected among sample neighborhoods in terms of the process of squatting. The study, in which the ongoing illegal construction on the slopes is currently determined, demonstrates that the pressure on forest land and natural sites is increasingly continuing.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :