Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Online Eğitim Bilimleri Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The effect of 5e learning model instruction on seventh grade students’ conceptual understanding of force and motion

Yazar kurumları :
Adnan Menderes University, Department of Elementary Education, Turkey1, Dokuz Eylül University, Department of Elementary Education, Turkey2, Balıkesir University, Department o
Görüntülenme :
322
DOI :
Özet Türkçe :

The purpose of this study is to investigate the effect of 5E learning model instruction on seventh grade students’ conceptual understanding of force and motion. A quasi-experimental method was applied in this study. The sample of the study consisted of 52 seventh grade students in a primary school in Izmir. Students in the experimental group were instructed according to 5E learning model. Based on this model, the conditions of conceptual change (dissatisfaction, understandability, plausibility and fruitful) were implemented. In the control group, the instruction was depended on the recommendations of the Science and Technology Curriculum by National Ministry of Education. All students were pre-tested and post tested with the Force and Motion Concept Test. Besides, three target students were selected by purposive sampling method in order to monitor the changes in students’ conceptual understanding. The results revealed that experimental group students’ misconceptions decreased significantly better than the control group students’ according to scores on the test. The pre-interviews conducted with three target students in the experimental group determined that these students have understandings different than scientific facts. In the final interview, improvements were observed in these students’ force and motion understandings.

Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı, 5E öğrenme modelinin kullanıldığı öğretimin, yedinci sınıf öğrencilerinin kuvvet ve hareketle ilgili kavramsal anlamalarına etkisini araştırmaktır. 2007-2008 öğretim yılında gerçekleştirilen çalışmada, yarı deneysel yöntem kullanılmıştır. Çalışmaya İzmir ilinde bir ilköğretim okulunda öğrenim gören 52 yedinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Deney grubunda kavramsal değişimin dört koşulunun (hoşnutsuzluk, anlaşılırlık, mantıklılık ve işe yararlık) öne çıkarıldığı 5E öğrenme modeline dayalı bir öğretim yapılmıştır. Kontrol grubunda Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında önerilen öğretim yapılmıştır. Deney ve kontrol grubundaki öğrencilere, Kuvvet ve Hareket Kavram Testi ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Uygulamanın sonunda testten aldıkları puanlara göre deney grubu öğrencilerinin kavram yanılgıları kontrol grubu öğrencilerine göre anlamlı düzeyde azalmıştır. Deney grubundan seçilen üç hedef öğrenciyle yapılan ön görüşmeler, öğrencilerin kuvvet ve hareketle ilgili bilimsel gerçeklerden farklı anlayışlara sahip olduklarını ortaya çıkarmıştır. Son görüşmede bu öğrencilerin kavramlarında bilimsel anlama yönünde değişim gözlenmiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :