Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Online Eğitim Bilimleri Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The development of data waste (d-waste) scale toward for computer users

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Fırat University, Turkey.1
Görüntülenme :
417
DOI :
Özet Türkçe :

Next to educational purposes, in today’s world, computers have turned into tools pervasively used in research activities. In the emergence of this new situation it can be alleged that fast access to developing and changing amount of data via computers and the possibility of storing such data have collectively been influential. One of the issues deserving analysis throughout this process is data and learning residuals related to user behaviors. In relevant literature no research focusing on such dimension of computer-assisted learning has yet been encountered. In current research it has been aimed to develop a scale to use in searching the reasons accounting for data residuals related to behaviors of computer users. Within that scope the participants of scale development study have been selected amidst 93 academicians from Fırat and Tunceli Universities. According to exploratory and confirmatory factor analyses, four-factor and 13-item structure of data residual scale addressing to computer users with its CFI (,930), GFI (,868), IFI (,934), RMSEA (,070) and SRMR (,088) values is successful with respect to scale development study. It is believed that this scale can be employed in interim assessments that shall be conducted to enable a better implementation of computer-assisted studies.

Özet İngilizce :

Günümüzde, bilgisayarlar öğretimin yanı sıra araştırma faaliyetlerinde de sıklıkla kullanılan bir araç haline gelmiştir. Bu durumun ortaya çıkmasında gelişen ve değişen bilgi miktarına bilgisayarlarla hızlı bir şekilde ulaşılabilmesinin ve bu bilgilerin saklanabilmesinin etkili olduğu söylenebilir. Bu süreçte araştırılması gereken konulardan biri bilgisayar kullanıcılarının davranışlarından kaynaklanan veri ve öğrenme kayıplarıdır. Alan yazında bilgisayarla öğrenmenin bu boyutu açısından yapılmış bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu araştırmada bilgisayar kullanıcılarının davranışlarından kaynaklanan veri atıklarının nedenlerinin sorgulanmasında kullanılacak bir ölçeğin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda ölçek geliştirme çalışmasının katılımcıları Fırat ve Tunceli Üniversitelerinde görev yapan 93 akademisyen olarak seçilmiştir. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizlerine göre bilgisayar kullanıcılarına yönelik veri atığı ölçeğinin dört faktörlü ve 13 maddelik yapısının CFI (,930), GFI (,868), IFI (,934), RMSEA (,070) ve SRMR (,088) değerleri ölçek geliştirme çalışması açısından başarılıdır. Bu ölçeğin bilgisayar desteğiyle yürütülen çalışmaların daha sağlıklı yürütülmesinde yapılacak ara değerlendirmelerde kullanılabileceği düşünülmektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :