Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Online Eğitim Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sınıf ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının tarih öğretimine ilişkin tutumları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi1
Görüntülenme :
335
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, ilköğretimde Sosyal Bilgiler dersi kapsamında tarih konularının öğretimini yapan Sınıf öğretmenleri ile Sosyal Bilgiler branşındaki öğretmen adaylarının tarihin doğası, tarih öğretimi ve tarihsel zamana ilişkin tutumlarını incelemeyi amaçlamıştır. Bu sebepten sosyal bilgiler ve sınıf öğretmen adayları ile çalışılmıştır. Araştırmanın evrenini Kırşehir, Kastamonu ve Gazi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4. sınıf öğrencileri, örneklemini ise, bu fakültelerin 4. sınıflarından rastgele seçilen birer şube (toplam 521) oluşturmuştur. Bulgulara göre; Sınıf ve Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının, tarihe yönelik görüşlerinin cinsiyet ve okudukları bölüme göre değiştiği belirlenmiştir. Bayan öğrencilerin tarihe yönelik görüşlerinde erkek öğrencilere göre daha düşük bir olumluluğa sahip olmaları ilköğretimde benzer amaçlı yapılmış diğer araştırmalarla paralellik göstermiştir. Bu sorunun, öğretmen adaylarının aldıkları tarih içerikli derslerde yapılacak tarihi sevdirme etkinlikleri ile giderilebileceği düşünülmektedir.

Özet İngilizce :

This study has aimed to inquired attitudes of primary teachers and social studies teachers, who do the teaching of history subject in Social Studies lesson at the Elementary School toward the history’s nature, history teaching and historical time. Therefore it has been studied to candidates of social studies and primary teachers. The universe of the research has formed Education Faculties of Kirsehir, Kastamonu and Gazi. Randomly have been chosen classes from 4th grade students of these faculties again (total 521) have formed the sample of the research. In the result, it has been determined that primary and social studies teacher candidates’ attitudes and beliefs toward history to changed according to their sexes and the departments in the research. In the research, it has been seen that female students’ attitudes lower positive than male student toward history, history teaching and historical time. The find can be evaluated to parallel at other research in literature of history education. It has been thought that this problem can be solved by course to improving history ideas for the teacher candidates.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :