Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Online Eğitim Bilimleri Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Otistik çocuğa sahip annelerin çocuklarının devam ettiği rehabilitasyon merkezlerinden beklentilerinin ve önerilerinin belirlenmesi

Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi1, Sakarya Üniversitesi2
Görüntülenme :
365
DOI :
Özet Türkçe :

Aile gereksinimlerini belirlemeye yönelik yapılan araştırmalar, ailelerin bilgi gereksinimi, destek gereksinim, çocuğunun durumunu başkalarına açıklayabilme, toplumsal servisler, maddi gereksinimler ve ailenin işleyişi ile ilgili gereksinimler ve çocuğu nun eğitimine yönelik gereksinimleri olduğunu göstermektedir. Ailelerin gereksinim ve beklentilerinin belirlenmesi, onlara daha verimli hizmet sağlanabilmesi açısından önemlidir. Bu araştırmada otistik çocuğa sahip annelerin, çocuklarının devam ettiği rehabilitasyon merkezlerinden beklentilerinin ve önerilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu araştırma niteliksel araştırma yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında niteliksel veri toplama yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Kocaeli il merkezinde bulunan bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine devam etmekte olan 10 otistik öğrencinin anneleri oluşturmaktadır. Görüşmelerden toplanan verilerin analizi içerik analizi tekniği ile yapılmıştır. Bulgular, beklentiler ve öneriler olmak üzere iki başlıkta değerlendirilmiştir.

Özet İngilizce :

The studies concerning the family needs and inquiries have shown that the requirement of attaining information, being supported, being able to explain the situation of the child to the others, public services, financial and family welfare, the education of the child are the basic needs of a parent. The requirements of parents include their expectations from the schools in which their children attend. Defining these expectations is important in terms of providing a more effective service. This study aims to define the expectations of mothers whose autistic children attends to a rehabilitation center. This study has been carried out by using qualified research methods. For data collection, among the qualified research methods, semi-structured intervievs has been used. Mothers of ten autistic students attending a rehabilitation center in the city center of Kocaeli have been the subjects of the study. The data collected through negotiations have been analyzed by Content Analysis Technique. The findings have been disseminated in two categories: expectations and suggestions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :