Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Online Eğitim Bilimleri Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaöğretim öğretmenlerinde mobbing: cinsiyet yaş ve lise türü değişkenleri açısından incelenmesi

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi1
Görüntülenme :
458
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, orta öğretim öğretmenleri arasındaki iletişim tarzı olarak mobbinge uğrama düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, betimsel yöntemlerden okul survey yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı orta öğretim kurumlarında görev yapan 396 öğretmene 35 maddeden oluşan Mobbing Ölçeği ile kişisel bilgi formu uygulanmıştır. Araştırma için Niğde, Konya, Erzurum, Batman, Şanlıurfa, Trabzon illerinde çalışılmıştır. Araştırma cinsiyet, yaş, medeni durum, öğrenim durumu, branş, okul içindeki görev, kıdem, çalışılan kurum, algılanan sosyo-ekonomik durum, katılımcıların gönüllüğü ile sınırlı tutulmuştur. İstatistiksel analizler SPSS for Windows paket programı ile yapılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; 1. Orta öğretim öğretmenlerine yönelik uygulanan mobbing daha çok öğretmenlerin yaşam kalitesine yöneliktir. 2. Orta öğretim kurumlarında mobbing daha çok erkek öğretmenlere uygulanmaktadır. 3. Ortaöğretim kurumlarında görev yapan 25 yaşın altındaki öğretmenler daha fazla mobbinge maruz kalmaktadırlar 4. Milli eğitim bakanlığına bağlı özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenler devlet okullarında çalışan öğretmenlere göre daha fazla mobbinge maruz kalmaktadırlar.

Özet İngilizce :

This survey has been made to reveal the level of mobbing experiences as a communication style among the teacher of secondary education. This survey has been fulfilled with the method of schoolsurvey in descriptional methods. For this aim, Personal İnform Formand Mobbing Criterion consist of 35 matters have been applied to 396 teachers being charged in the secondary education associations of MEB. That was studied in Niğde, Konya, Erzurum, Batman, Şanlıurfa, Trabzon provinces for this survey. The survey set a limit to sex, age, civilized, education, branch, duty in school, seniority, association, to be perceived of socio-economic positions and volunteering of participants. The statistical analysises have been made by spss for Windows packet programme. Acording to the diagnosis of the survey: 1. Being exposed to mobbing for the teachers of secondary education is more towards the teacher’ s life quality 2. Male teachers have been exposed to mobbing more than female teachers in the secondary education associations. 3.Teachers who are under 25 years of age in secondary education associations, have been exposed to mobbing more than others. 4. The teachers being charged in the private education associations had experienced to be exposed to problem of mobbing more than others.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :