Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Online Eğitim Bilimleri Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Investigation of professional burnout of psychological counselors with respect to occupational development and social comparison

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Fatih University, Turkey1
Görüntülenme :
453
DOI :
Özet Türkçe :

Burnout, defined as the sense of failure, the loss of energy in the working area, and insensitivity to the profession and to the people served, has become an important issue in the profession of psychological counseling, which, aims to make difference in the lives of others. The purpose of this study is to investigate the relationships among school counselors’ level of burnout, their effort in professional development and positive perception of themselves when comparing with others. 121 school counselors have participated in this study, and Professional Development Survey, Maslach Burnout Inventory and Social Comparison Scale were used. Results show that exhaustion levels have been found to be lower in those with expertise in a specific field, those who use the title of psychological counselor instead of counseling teacher and women. Moreover there has been found a correlation between scores of professional personal development and achievement dimension scores of exhaustion and between social comparison level and dimension of personal achievement. A negative correlation has been found between social comparison level and emotional exhaustion dimension of exhaustion.

Özet İngilizce :

Başarısızlık duygusu ve bunu takip eden, iş konusunda enerjinin yitirilmesi, işe ve hizmet sunduğu insanlara karşı duyarsızlık ve ilgisizlik şeklindeki davranışlarla kendini gösteren mesleki tükenmişlik, doğası gereği insanların yaşamlarında farklılık oluşturmada önemli rol oynayan psikolojik danışmanlık mesleği için önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı okullarda görev yapan psikolojik danışmanların, mesleki tükenmişlik düzeyleri ile mesleki olarak kendini geliştirme çabaları ve başkaları ile karşılaştırdıklarında kendilerini olumlu olarak algılama düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmaya 121 psikolojik danışman katılmış ve Mesleki Gelişim Anketi, Maslach Tükenmişlik Envanteri ve Sosyal Karşılaştırma Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda meslekte belli bir alanda uzmanlık kazananlarda, rehber öğretmen yerine psikolojik danışman unvanını kullananlarda ve kadınlarda mesleki tükenmişlik düzeylerinin daha düşük olduğu bulunmuştur. Ayrıca mesleki olarak kendini geliştirme düzeyi ile tükenmişliğin kişisel başarı boyutu puanları arasında ve aynı şekilde sosyal karşılaştırma düzeyi ile kişisel başarı boyutu puanları arasında pozitif korelasyon bulunmuştur. Sosyal karşılaştırma düzeyi ile tükenmişliğin duygusal tükenme boyutu arasında ise negatif korelasyon olduğu anlaşılmıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :