Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Online Eğitim Bilimleri Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Interpersonal cognitive distortions as a predictor of cyber victimization and bullying: a preliminary report in adolescents

Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi1, Turkey2, Sakarya3, Ali Dilmen Anadolu Lisesi4, Turkey5, Sakarya6, Kanada Eğ
Görüntülenme :
574
DOI :
Özet Türkçe :

The aim of this study is to investigate the direct effect of interpersonal cognitive distortions on cyber bullying/victimization. Participants were 350 high school students who were enrolled in different high schools at Sakarya. In this study, the Interpersonal Cognitive Distortions Scale and Cyber Bullying Form were applied. In correlation analysis, engage in cyberbullying and exposure to cyberbullying were found positively related to interpersonal rejection, unrealistic relationship expectation and interpersonal misperception factors of interpersonal cognitive distortions. Goodness of fit indices in path analysis (χ2/df= 1.41, p=.24, RMSEA=.034, GFI=1.00, AGFI=.98, CFI=1.00, NFI=.99, IFI=.97, RFI=.97, SRMR=.018) which was built to examine interpersonal cognitive distortions direct impact on cyberbullying, indicated that the model was well fit. According to path analysis results, cyberbullying was predicted positively by interpersonal cognitive distortions.

Özet İngilizce :

Bu araştırmanın amacı ilişkilerle ilgili bilişsel çarpıtmaların siber zorbalık ve mağduriyet üzerindeki doğrudan etkisini incelemektir. Araştırmanın örneklemini Sakarya’daki çeşitli liselerde öğrenim gören 350 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Katılımcılara İlişkilerle İlgili Bilişsel Çarpıtmalar Ölçeği ile siber zorbalık formu uygulanmıştır. İlişkilerle ilgili bilişsel çarpıtmalar ile siber zorbalık ve mağduriyet arasındaki ilişkileri incelemek için yapılan korelasyon sonucunda siber zorbalık yapma ve siber mağduriyetin ilişkilerle ilgili bilişsel çarpıtmalar ölçeğinin alt boyutları olan yakınlıktan kaçınma, gerçekçi olmayan ilişki beklentisi ve zihin okuma ile pozitif ilişkili olduğu görülmüştür. Siber zorbalığın ve mağduriyetin ilişkilerle ilgili bilişsel çarpıtmalar tarafından açıklanma düzeyini belirlemek için kurulan yapısal eşitlik modelinden elde edilen uyum iyiliği indeksleri (χ2/sd= 1.41, p=.24, RMSEA=.034, GFI=1.00, AGFI=.98, CFI=1.00, NFI=.99, IFI=.97, RFI=.97, SRMR=.018) modelin iyi uyum verdiğini göstermiştir. Yol analizi sonuçları ilişkilerle ilgili bilişsel çarpıtmaların siber zorbalığı ve mağduriyeti pozitif yönde yordadığını göstermiştir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :