Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Online Eğitim Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim programının eleştirel düşünmeyi geliştirmesine ilişkin öğretmen görüşleri

Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi 1, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü2
Görüntülenme :
327
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı; ilköğretim programının, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye uygun olup olmadığını belirlemektir. Araştırmanın örneklemini, 2007–2008 öğretim yılında Diyarbakır il Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 26 devlet ilköğretim okulunda görev yapan 402 branş ve sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada, öğretmenlerin konuya ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla, araştırmacı tarafından hazırlanan anket kullanılmıştır. Anket, uzman görüşleri alınıp, gerekli geçerlik ve güvenirlik hesaplamalarının yapılmasının ardından son halini alarak öğretmenlere uygulanmıştır. Verilerin analizi sonucunda, ilköğretim programının eleştirel düşünmeyi geliştirmeye uygun hazırlandığı tespit edilmiştir. Öğretmenlerin eleştirel düşünmeyi öğrencilere kazandırmak için yeterli hizmet içi eğitim almadıkları, okullarda yeterli öğretim materyallerinin olmadığı ve öğrencilerin uygulama yapabilecekleri alanların yetersiz olduğu araştırmadan elde edilen sonuçlar arasındadır.

Özet İngilizce :

The aim of this descriptive study was to determine at which degree the primary curriculum complies with the aim of developing critical-thinking skills. Study sampling consisted of 402 branch teachers and classroom teachers who served s in 26 public primary schools, located in the centre of Diyarbakir Province and affiliated to the National Education Directorate, in the academic year 2007-2008. A survey prepared by the researcher was applied in the scope of the study so as to reveal teacher opinions on the subject. After receiving expert opinions and making required reliability and validity calculations, finalized questionnaire was administered to the participant teachers. At the end of the data analysis, it was concluded that the primary curriculum was prepared in compliance with the critical-thinking skills. It was recorded that concerned curriculum adopted a student-centered approach in terms of the skills which should be taught to the students. It was determined that teachers did not receive sufficient in-service training to provide students with the critical-thinking skills. It was also found out in the study that schools were not equipped with teaching materials and that there were insufficient numbers of places for students to make applications.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :