Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 8 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yüksek öğretimde öğrencilerin kopya çekme motivasyonu ile ilgili tutum ve davranışları

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü1
Görüntülenme :
590
DOI :
Özet Türkçe :

Yüksek öğretimde, kopya çekme önemli bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğrencilerin bilgi ve beceri kazanımlarına yönelik yapılan ölçümlerin hatalı sonuçlar vermesine ve uygulanacak stratejilerin hedefine ulaşmasında önemli sapmalara neden olmaktadır. Bu araştırmanın amacı, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde eğitim gören öğrencilerin kopya çekme motivasyonu ile ilgili tutum ve davranışları belirlemektedir. Araştırma sonuçları, öğrencilerin kopya çekme motivasyonunu engelleyen en önemli faktörlerin pozitivist yaklaşım, başarı üzerinde haksız rekabet etkisi ve dışsal negatif motivasyon kaynakları olduğunu göstermiştir. Diğer taraftan, araştırma sonuçları kopya çekmeyi teşvik eden faktörlerin en önemlileri dışsal ve içsel pozitif motivasyon kaynakları, fiziki imkanların kolaylaştırıcı etkisi, sınav tipinin uygun olmaması ve sınav organizatörlerinin etik dışı davranış sergilemeleri olduğunu göstermiştir. Öğrencileri sınavlarda kopya çekmeye teşvik eden en uygun faktörler elemine edilerek, pozitif motivasyon unsurları yönetmelik ve tüzüklerle negatif etki yaratacak şekilde düzenlenmeli ve böylece öğrencilerin bilgi ve beceri kazanımlarına yönelik daha etkin değerlendirmeler yapılabilir ve en uygun eğitim stratejileri seçilebilir.

Özet İngilizce :

In higher education, cheating has appeared as an important problem. It has increasingly led to the inaccurate results obtained from the measurements related to the students' knowledge and skill gains and to the significant deviations to reach to the objectives of the education strategies to be implicated. The aim of the study is to determine the students' attitude and behaviors related to their cheating motivations at Faculty of Agriculture, Ataturk University. The results of the study showed that positivist approach, unfair competition effects on the students' success and the external negative motivation sources were the most important factors preventing their cheating motivation. On the other hand, the results also showed that the most factors stimulating cheating motivation were the external and internal positive motivation, not suitable of exam type, appropriateness of the physical facilities and the exam organizers' illegal attitude and behaviors. Positive motivation sources could be drawn up by regulations and statutes to create a negative impact by eliminating the most appropriate factors motivating the students to cheat at the exam, and thus it could be made more affective evaluations for their knowledge and skills gains and selected the most appropriate education strategies.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :