Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Uzaktan eğitim ile bilgi ihtiyacının karşılanması: bir üniversite programı önerisi

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi1, MEB Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi2
Görüntülenme :
297
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada üniversitelerce yürütülecek uzaktan eğitime dayalı bir programın, teknik öğretmenlerin bilgi ihtiyaçlarının karşılanmasına etkisinin ne düzeyde olacağı incelenmektedir. Çalışmada teknik öğretmenlerin uzaktan eğitim ile teknik öğretmenlerin bilgi ihtiyacının karşılanmasına ilişkin görüşlerini alabilmek için bir anket geliştirilmiştir. Ankete katılan 221 teknik öğretmenden oluşan örneklemi betimleyen veriler analiz edilerek değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre teknik öğretmenler, zamanla unuttukları bilgileri hatırlamaya ve yeni bilgileri edinmeye ihtiyaç duymaktadırlar. Teknik öğretmenlerin bilgi ihtiyacının karşılanması, yüz yüze eğitimlerle desteklenmiş internet üzerinden gerçekleştirilecek eğitimler aracılığıyla sağlanmalıdır. Üniversiteler, oluşturacakları eğitim programları ile teknik öğretmenlerin bilgi ihtiyacını karşılamalıdırlar. Bu amaçla hazırlanacak bir program teknik eğitim sistemimizdeki bir boşluğu doldurarak toplumun gelişmesine ve sanayinin ihtiyaç duyduğu donanımlı ara elemanların yetiştirilmesine önemli katkılar sunacaktır.

Özet İngilizce :

The ongoing social transformation process and developments in science and technology concurrently raises the importance of knowledge at any range. Technical educators happen to lose knowledge because of forgetting after their graduation, their knowledge grows obsolete and they need to learn the new developments that come about at the same time. In this research, the effect of a distance education based program which is led by universities in corresponding to the requirements of knowledge is examined. First of all, in this study, in order to confirm the subject, an employee oriented preresearch is done. After that, a technical educator's based questionnaire is surveyed which is concerning distance education for technical educators and their need of knowledge. In this research, it is observed that in this period of time, the employees need to gain knowledge continuously and this requirement can be met by such distance education led by universities. According to the results of the survey, technical teachers need to be informed and reminded of their earlier knowledge which they received through different educational programs but forgot in the course of time. The information need of technical teachers must be provided via internet education supported with face to face trainings. Universities must meet the technical teachers' need of information by organizing educational programs. A program prepared for this reason will fulfill the void in our system of technical education, thus presenting important contributions to social development and cultivating qualified staff which the industry needs. This type of program must be put in process without delay with the cooperation of all official and private institutions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :