Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Turkish men s roles, opinions, manners and behaviors in their use of contraceptive methods

Yazar kurumları :
Department of Nursing, School of Health,Sakarya University1, Department of Midwifery, School of Health, Sakarya University2
Görüntülenme :
313
DOI :
Özet Türkçe :

This research was carried out with the aim of determining the males' participation in the family planning services, and their opinions, attitudes and a behavior regarding the male contraceptive methods. This study is descriptive one and it has been carried out in the Sakarya, Turkey. A questionnaire is conducted on 237 volunteer men who visited the Sakarya Maternity and Children Clinic which was selected in accordance with the randomly sampling method among the hospitals. According to the findings about responsibility for contraception, 37 % of men declared that both partners should be preserved together; Most of the men (77.6) are not willing to use the men hormonal methods. There is a significant relationship between the use of men hormonal contraceptives and level of education (p=0.016,p<0.005). When we look at whether the partners used a method for contraception, we see that 73.4 % were protected by any method, and that 69.5 % employed effective and modern methods, while 30.5 % used traditional methods with limited effectiveness. The percentage of the partners who are not protected is 26.6 %.New male contraceptive methods, particularly if reversible, may alter men's willingness to accept or share responsibility for control of fertility.

Özet İngilizce :

Araştırmamız erkeklerin aile planlaması hizmetlerine katılımlarını ve erkek kontraseptif yöntemlerine ilişkin düşüncelerini, tutum ve davranışlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı tipte olan araştırmanın örneklemini Sakarya Kadın Doğum Ve Çocuk Hastanesine başvuran 237 gönüllü evli erkekler oluşturmaktadır. Bulgulara göre eşlerin her ikisinin de birlikte korunmaları gerektiğine inanan erkeklerin oranı % 37 dir. Erkeklerin çoğu (77,6) erkeklere yönelik hormonal yöntem kullanmaya gönüllü değillerdir. Erkeklere yönelik hormonal kontraseptif yöntem kullanımına gönüllülük ile eğitim düzeyi arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (p=0.016,p<0.005).Partnerlerin kontrasepsiyon maksadıyla herhangi bir yöntem kullanıp kullanılmadıklarına bakıldığında %73,4'ünün herhangi bir yöntemle korundukları bunun %51,1'inin etkin ve modern yöntemler, %22,3'ünün klasik yöntemler olduğu saptanmıştır. Herhangi bir yöntemle korunmama oranı ise % 26,6'dır. Doğurganlığın kontrolünde erkeklerinde sorumluluk sahibi olmaları için yeni erkek kontraseptif yöntemler alternatif olabilir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :