Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The impact of climatic on 3s tourism in samsun, turkey: the summer 2008 experience

Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs University, Faculty of Science and Letters, Department of Geography1
Görüntülenme :
339
DOI :
Özet Türkçe :

The objective of this study is to put forth the relationship between 3S (sand-sea-sun) tourism in Samsun and climate conditions. That is why observations were made during the summer of 2008 (July, August) at the beaches selected by sampling method. The meteorological data about the time of day during which observations were made were taken from the internet site of Turkish State Meteorological Service. Also biometeorological thermal comfort indexes of Samsun were created. According to the data obtained, the months of July and August form the period during which tourism and recreational activities are at the highest level in the beaches of Samsun. During the sea season (July and August) the total number of days during which the wind speed was greater than or equal to 21.6 km/h limiting the usage of the beach and the sea was 17; the total number of days during which the sky was "mostly cloudy" was 20 (July 10 days, August 10 days). When all the other variables are considered (rain, condition of the sea...) the foremost ones being wind and cloud cover, it was determined that the total duration of 3S tourism in the area studied was intermittently 35 ±5 days. According to the thermal comfort index 94% of July and August are composed of "hot" days. According to humidity index 29 % of July and 13 % of August are composed of mildcalm days. As a result the most important natural factors negatively affecting 3S tourism in Samsun are Samsun's general location, its position in the general atmospheric circulation system and as a result of these the climate conditions and daily weather conditions. In this sense, it will be suitable that in order for Samsun to obtain a "tourism city" identity, it should be evaluated with the other alternative tourism appeals of 3S tourism.

Özet İngilizce :

Bu çalısmanın amacı, Samsun'da 3S (kum-deniz-günes) turizmi ile iklim kosulları arasındaki iliskiyi ortaya koymaktır. Bu amaçla 2008 yılı yaz aylarında (Temmuz, Ağustos) örneklem yöntemiyle seçilen kumsallarda ziyaretçi gözlemlerinde bulunulmustur. Gözlemde bulunulan saatlere ait meteorolojik veriler, Meteoroloji Đsleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden elde edilmistir. Ayrıca Samsun'un biyometeorolojik termal konfor indeksleri olusturulmustur. Elde edilen verilere göre Temmuz ve Ağustos ayları, Samsun kumsallarında turizm ve rekreasyonal aktivitelerinin en yoğun olduğu dönemdir. Deniz mevsiminde (Temmuz ve Ağustos) kumsal ve denizden yararlanmayı kısıtlayan 21.6 km/sa. ve üzeri hıza sahip rüzgarın kaydedildiği günler toplamı 17; gökyüzünün "çok bulutlu" günler sayısı toplamı ise 20'dir (Temmuz 10 gün, Ağustos 10 gün). Rüzgar ve bulut örtüsü basta olmak üzere diğer değiskenler (yağıs, denizin durumu…) dikkate alındığında, çalısma alanında 3S turizminin süresi kesintili olarak 35 ±5 gündür. Termal konfor indeksine göre Temmuz ve Ağustos aylarının %94'ü "sıcak" günlerden olusmaktadır. Nemlilik indeksine göre Temmuz ayının %29'u, Ağustos ayının ise %13'ü rahat-sakin günlerden meydana gelmektedir. Sonuç olarak, Samsun'un lokasyonu, genel atmosfer dolasım sistemi içindeki yeri ve bunların efektif sonuçları olarak iklim özellikleri ve günlük hava kosulları, Samsun'da 3S turizmini olumsuz etkileyen en önemli doğal faktörlerdir. Bu anlamda Samsun'un "turizm kenti" niteliği kazanmasında 3S turizminin diğer alternatif turizm çekicilikleriyle birlikte değerlendirilmesi uygun olacaktır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :