Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 8 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okumaz yazmaz türk kadınların perspektifinden okuryazarlık ve okumaz yazmazlık: fenomonolojik bir çalışma

Yazar kurumları :
100. Yıl İlköğretimokulu1, Gazi Üniversitesi2, Kent State Üniversitesi3
Görüntülenme :
775
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, okumaz yazmaz Türk kadınlarının perspektifinden okuryazarlık ve okumaz yazmazlık kavramlarını incelemektir. Bu amaç kapsamında okuryazarlık kursuna devam eden altı okumaz yazmaz kadınla yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Araştırmanın bulguları ‘okumaz yazmazlığın nedenleri’ ve ‘okuryazarlık algısı’ olarak iki temel boyutta ele alınmıştır. Okumaz yazmazlığının arkasında yatan asıl nedenin toplumsal cinsiyet algısından kaynaklanan eşitsizlikler olduğu belirlenmiştir. Okumaz yazmaz kadınlara göre okuryazar olmama ulaşım, sağlık, çocuk eğitimi ve aile ekonomisi konularında sorun yaşamak ve bu konularda başkalarına bağımlı olmak anlamına gelirken; okuryazar olmak, aynı konularda sorunların olmamasını veya bu konularda daha yetkin bireyler olmayı ifade etmektedir.

Özet İngilizce :

The aim of this research was to explore literate and illiterate concepts from illiterate Turkish women’s perspectives. In the light of this aim, we conducted semi-structured interviews with six illiterate Turkish women attending adult literacy course. The findings of the study have been treated in two dimensions: ‘reasons for illiteracy’ and ‘literacy perception’. Inequalities stemming from gender perception were found to be the real reason behind illiteracy. According to illiterate women, illiteracy meant having problems with transportation, health, child education, and family economics and being dependent on others for these; while literacy means experiencing no problems with these or being self-sufficient regarding them.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :