Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 8 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Neo-liberal küreselleşmenin zaferi

Yazar kurumları :
Yüzüncü YIl Üniversitesi1
Görüntülenme :
436
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede, genel olarak neo-liberalizm ile iktisadi küreselleşmenin tarihsel dinamikleri ve toplumsal görüngüleri üzerinde durulmuştur. Ardına düşülen temel soru(n); küreselleşmenin gerçekte iddia edildiği gibi modernliğin yerine ikame olunan yeni bir süreç midir? Yoksa modernitenin ve kapitalizmin farklı bir evresi midir? Çünkü günümüz dünyası tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar hızlı bir değişim ve dönüşümden geçmekte; bir yandan zamansal ve mekânsal mefhumlar kaybolurken diğer yandan farklılıklar ve yerellikler türdeşleşmektedir. Bu süreçleri anlamak için öncelikle içinde bulunduğumuz ‘yenidünya düzeni’nin ekonomi-politiğini iyi çözümlememiz ve küreselleşmenin gerçekte ne olduğu sorusuna cevap bulmamız gerekiyor. Bu cevap arayışında edindiğimiz izlenim ve aynı zamanda bu makalenin de temel tezini oluşturan sonuç, küreselleşmenin; özünde sermaye ve emek arasında gerçekleşen bir mücadele alanı/süreci olduğu, bu mücadele sürecinin kökeninde rekabetçi kapitalizmin yattığı, sosyal devlete, sınıfsal yapıya ve örgütlü topluma karşı bir ideoloji içerdiği ve bu ideolojinin de neo-liberalizm tarafından temsil edildiğidir.

Özet İngilizce :

This article is about the general historical dynamics and social phenomenon of neoliberalism and economic globalization. The question/problem pursued is; is globalization a new process as a replacement for modernity as claimed or a different phase of modernity and capitalism in reality? Because, our world is going through a rapid change and transformation like no other period in history; on one hand space and time concepts are being lost and on the other hand differences and localizations are being homogenized. To understand these processes, first we need to analyze the economy-politics of the `order of the new world` that we are living in and to find an answer to the question of what globalization really is. The impression that we acquired within this quest for an answer and at the same time the conclusion that provides the basis for this article is that globalization is a field/period of struggle between labor and capital, that competitive capitalism lies in the heart of this struggle period, that it includes an ideology against social structure and organized society and that this ideology is being represented by neo-liberalism

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :