Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 8 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Medya ve televizyon okuryazarlık düzeyleri ölçeği geçerlilik ve güvenirlik çalışması

Yazar kurumları :
Faculty of Education, the Department of Computer Education and Instructional Technology Ahi Evran University 1, Faculty of Education, the Department of Education Science Ahi Evran University2
Görüntülenme :
616
DOI :
Özet Türkçe :

Bilgi toplumu açısından bireylerin medya ve televizyon okuryazarlığı becerilerin kazandırılmasının önemli olduğu bilinmektedir. Ancak, bunun kadar önemli olan bir başka konunun ise, bilgi toplumunun bireylerinin ne düzeyde medya ve televizyon okuryazarı olduklarının belirlenmesinin olduğu belirtilmelidir. Böylelikle, bu beceriler açısından bireylerin eksik ya da yanlış yaptıkları bir takım uygulamaların düzeltilebilmesi için hareket noktaları da daha doğru belirlenebilir. Bu nedenle, bilgi toplumundaki bireylerin medya ve televizyon okuryazarlıkları ile ilgili düzey tespitinin yapılabilmesi için, geçerlik ve güvenirliği test edilmiş ölçeklerin geliştirilmesinin bir ihtiyaç olduğu söylenebilir. Bu çerçevede bilgi toplumundaki bireylerin medya ve televizyon okuryazarlıkları ile ilgili düzey tespitinin yapılabilmesi için, geçerlik ve güvenirliği test edilmiş ölçeklerin geliştirilmesinin bir ihtiyaç olduğu söylenebilir. Bu çerçevede çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının medya ve televizyon okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesine dönük bir ölçek geliştirmektir. Çalışma grubunu 295 kız, 215 erkek olmak üzere toplam 509, öğrenci oluşturmaktadır. Ölçeğin kapsam geçerliliği için uzman kanısına başvurulmuştur. Ölçeğin geçerliğini belirlemek üzere; açımlayıcı faktör analizi, madde ayırt edicilik güçleri hesaplanmıştır. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek üzere ise iç tutarlılık düzeyi ve kararlılık düzeyi hesaplanmıştır. Sonuç olarak Medya ve Televizyon Okuryazarlık Düzeyleri Ölçeğinin, medya ve televizyon okuryazarlık düzeylerini belirlemek üzere kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç olduğu söylenebilir.

Özet İngilizce :

It is already known that individuals should acquire the skills of media and television literacy in terms of information community. However, the determination of how individuals of the information community are media and television literate is another issue that is as important as the above-mentioned one. Together with this, the starting points also can be determined in order to fix some applications carried out by individuals regarding the media and television literacy in terms of these skills. Therefore, it can be outlined that the development of scales the validity and reliability of which are tested is a must in order to determine the levels of individuals of information community in terms of media and television literacy. Within this framework, a scale determining the levels of individuals of information community in terms of media and television literacy is a must. Therefore in order to answer this need in the related literature, this study focuses on a reliability and validity scale in media and television literacy. The purpose of this study is to develop a scale with the aim of determining the levels of media and television literacy of pre-service teachers. The study group of this study consists of 294 female and 215 male students with the total 509 students. In order to detect the validity of the inventory; exploratory factor analyses and item discrimination power were calculated. In order to determine the reliability of the inventory; level of internal consistency and stability level were calculated. As a result, it can be said that this scale is a valid and reliable inventory that can be used in the detection of media and television literacy levels.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :