Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Lise öğretmenlerinin özel dershaneler hakkındaki görüşlerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi1, Özel Dershane Matematik Öğretmeni2
Görüntülenme :
313
DOI :
Özet Türkçe :

Ülkemizdeki üniversiteye giriş sınavına hazırlanma süreci, adına "dershane" denilen özel kurs merkezlerinin doğmasına neden olmuştur. Özel dershanelerin lisede yapılan eğitim ve öğretim süreci üzerine önemli etkileri vardır. Şüphesiz bu etkinin olumlu ya da olumsuz yansımalarını üzerinde en çok hissedenler ise lise öğretmenleridir. Bu çalışmanın amacı, lise öğretmenlerinin özel dershaneler hakkındaki görüşlerini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda, öğretmenler göre özel dershane kavramının neyi ifade ettiği, özel dershanelerin olumlu ve olumsuz yanları, öğrencilerin özel dershanelere gitme nedenleri ve Üniversiteye Giriş Sınavının öğretmenler üzerindeki baskısı belirlenmeye çalışılmıştır. Veri toplamak amacıyla İstanbul Anadolu yakasında çeşitli liselerde çalışan 28 öğretmene açık uçlu sorulardan oluşan yazılı bir anket uygulanmıştır. Lise öğretmenlerinden elde edilen cevaplar nitel analiz yöntemlerinden içerik analizine tabi tutulmuş ve yorumlanmıştır. Araştırmanın bazı önemli sonuçlarına gelince, öğretmenlerin özel dershanelerin üniversiteye giriş sınavında sağlamış oldukları bir takım üstünlükleri kabul ettikleri; ancak bu kurumların ticari kaygılarından dolayı eğitimi ticarete alet etmelerinden oldukça rahatsız oldukları görülmektedir. Öte yandan, öğrencilerin sınavlarda elde ettikleri başarının sadece dershanelere mal edilmesi de öğretmenleri rahatsız eden bir diğer konudur.

Özet İngilizce :

In Turkey, the preparation process for the university entrance exam gives rise to the centres of private courses known as "dershane" which is the Turkish counterpart of cram schools. Dershanes has significant impact on high school education. Sure, people who directly feel positive or negative reflections of this impact are high school teachers. The purpose of this study is to investigate high school mathematics teachers' views on cram schools. In this direction, we tried to determine what signifies cram school for teachers, negative and positive sides of cram school, students' reasons of going to cram school and effects of the University Entrance Exam on high school teachers. To gather data, a questionnaire consisting of open-ended questions was administered to 28 teachers from different high school in Anatolian side of Istanbul. Data were analyzed and interpreted by using document analysis as a qualitative research method. Some of the important results of this study revealed that according to the teacher, students are going to cram schools for gaining practice, learning test techniques and passing the university entrance exam. In the same time, the teachers are not very happy that cram schools become to an economic sector and they own alone students' success in the exams.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :