Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Farklı meslek çalışanlarının erkek hemşirelere ilişkin

Yazar kurumları :
Ayla Ünsal, Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü1
Görüntülenme :
347
DOI :
Özet Türkçe :

Amaç: Bu çalışma, farklı meslek gruplarında çalışan bireylerin erkek hemşirelere ilişkin görüşlerini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Araştırmanın evrenini, Ahi Evran Üniversitesi merkez kampüslerinde görev yapan akademisyenler (187), Kırşehir Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğretmenleri (107) ve Kırşehir Ahi Polis Karakolu ile Çevik Kuvvet Birimi'ndeki polis memurları (100) olmak üzere toplam 394 kişi oluşturmuştur. Evrendeki tüm kişiler araştırmaya dahil edilmiş ama onların % 18'i zamanı olmadığı için araştırmaya katılmak istememiş, toplam 323 kişi araştırmaya gönüllü olarak katılmıştır. Araştırma verileri 14 Ocak–15 Mart 2008 tarihleri arasında, araştırmacılar tarafından geliştirilen soru formu ile toplanmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılanların % 42.1'i akademisyen, % 31.0'ı polis, % 26.9'u ise öğretmendir. Katılımcıların % 78.0'i erkek, % 22.0'si kadın, yaş ortalamaları 37.09±7.93 ve % 34.7'si lisans mezunudur. Katılımcıların % 69.3'ü erkek hemşirelerin olduğunu bilmektedir. Bilenlerin % 66.9'u bu durumu medya aracılığı ile öğrendiğini belirtmiştir. Katılımcıların % 58.5'i erkek hemşirelere nasıl hitap edileceğini bilmediklerini, % 45.8'i erkek hemşirelerin normal kıyafet üzerine beyaz önlük, % 37.5'i ise hemşire üniforması giydiklerini ifade etmiştir. Katılımcıların % 53.6'sının "halkın erkek hemşirelere tepkisi olumlu olur", % 85.8'inin "erkekler de bayanlar kadar iyi hemşirelik yapabilir" ve % 78.3'ünün "erkeklerden de hemşire olabilir" şeklinde görüş bildirdikleri saptanmıştır. Sonuç: Farklı meslek çalışanlarının erkek hemşireler hakkındaki düşüncelerinin olumlu olduğu belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

Aim: The aim of this study was to determine opinions of different profession working people related men nurse. Methods: The universe of the study was identified as 304 people from employed academics in Ahi Evran University center campus (187), teachers in Kırşehir Cumhuriyet Primary School (107), and police officers in Kırşehir Ahi Police Station and in Riot Police Unit (100). All students in universe were included in the study but 18 % of whom were not taken into consideration so the research was carried out with 323 voluntary people. This study data was collected that a questionnaire form developed by the researchers was used as the data gathering tool in the period 14 January-15 March 2008. Results: It was found that participants in this study were academics 42.1 %, police officers 31.0 % and 26.9 % teachers. The mean age of the participants was 37.09 ± 7.93 years, 78.0 % of them were male, 22.0 % of them female, and 34.7 % bachelor. It was determined that 69.3 % of the participant's had awarded men nurse. 66.9 % of these participants had determined that this condition was informed by media. 58.5 % of participants reported that to be ignorant of how to call men nurse. 45.8 % of them reported men nurse wears normal dress upon white laboratory coat, 37.5 % of them reported men nurse wears nursing uniform. 53.6 % of participants reported that community were to reply in the affirmative at men nurse, 85.8 % of them male can also do female nursing, and 78.3 % of them men were also nurse. Conclusions: Different profession working people opinions are affirmative at men nurse.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :