Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Farklı ilköğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin ahlaki gelişimlerinin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi- A. K. Eğitim Fakültesi İlköğretim Böl1
Görüntülenme :
387
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, farklı eğitim kurumlarına devam eden öğrencilerin ahlaki yargıları arasında önemli bir fark olup olmadığını ortaya çıkarmak amacı ile yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Özel Diltaş Eğitim Kurumları, Özel Lale Eğitim Kurumları ve Rebii Karatekin İlköğretim Okulunun 8. sınıf 104 resmi, 108 özel okula devam eden toplam 212 öğrenciden oluşmaktadır. Bu 212 öğrencinin tümüne Defining Issues Test (DIT): Değerlerin Belirlenmesi Testi'nin Türkçe formu uygulanmıştır. Toplanan bilgilerin analizinde bağımsız t testi kullanılmıştır. Farklı eğitim kurumlarına devam eden öğrencilerin ahlaki yargıları devam ettikleri eğitim kurumları, cinsiyetleri, okul öncesi eğitim durumları değişkenlerine göre ele alınmıştır. Bu değişkenler arasında anlamlı farklılıklar bulunamamıştır. Araştırmada elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda, öğrencilerin ahlaki yargı düzeylerinin yükselebilmesi ve daha yeterli hale gelebilmesi amacı ile çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

This study was conducted to reveal whether there is a significant difference in their moral judgment levels among students attending various schools. The moral judgments of the students attending various schools were compared with different variables. These variables change from the educational institutions they attend to their sexes, and their preschool education. The population of the study is limited to Grade 8 students attending private Diltaş Educational Institutions, Private Lale Institutions and public Rebii Karatekin Primary School, all affiliated to National Education Administration of Konya Province. In the study, total of 212 students, of whom 104 attend the public school and 108 attend the private schools, were reached. These 212 students were administered to Turkish version of the Defining Issue Test (DIT) . In the analysis of the collected information, the test of two students, one attending to public school one of the private schools were not evaluated by virtue of test reliability. The Independent Sample t Test was used in the analysis of the collected data. In the light of these results obtained from the study, various suggestions were made to raise the students' level of moral judgment.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :