Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ankara polis koleji öğrencilerinin vücut kompozisyonlarının değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı1, Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu2
Görüntülenme :
482
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma 15-18 yaşları arasındaki Ankara Polis Koleji öğrencilerinin vücut kompozisyonu değerlerini tespit ederek yaş ve spora katılım durumuna göre değişim gösterip göstermediğini saptamak amacıyla yapılmıştır. Çalışma, Ankara Polis Koleji'nde eğitimleri devam eden 15-18 yaş grubu, gönüllü 713 erkek öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Vücudun dokuz ayrı anatomik bölgesinden holtain marka skinfold adı verilen özel kaliperle deri kıvrım kalınlıkları ölçümleri dominant taraftan alınmıştır. Vücut yağ yüzdesi, Slaughter ve arkadaşlarının skinfold kalınlıkları eşitliği aracılığıyla hesaplanmıştır. Yaş gruplarına göre öğrencilerin vücut kompozisyonu değerleri karşılaştırıldığında, gruplar arasında; boy uzunluğu, vücut ağırlığı, vücut kitle indeksi, vücut yağ yüzdesi ve abdominal, bacak mediali, subscapular, suprailiac ve orta aksillar deri altı yağ kalınlığı ölçümlerinde anlamlı bir farklılık (p<0.05) bulunmuşken; pektoral, uyluk, triceps ve biceps deri altı yağ kalınlığı ölçümlerinde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Spor yapma durumuna göre öğrencilerin fiziksel uygunluk değerleri karşılaştırıldığında, gruplar arasında; Boy uzunluğu, vücut ağırlığı, vücut kitle indeksi, vücut yağ yüzdesi (%), triceps, pektoral, abdominal, uyluk, subscapular, suprailiac ve orta aksillar deri altı yağ kalınlığı ölçümlerinde anlamlı bir farklılık (p<0.05) bulunurken; biceps ve bacak mediali deri altı yağ kalınlığı ölçümlerinde anlamlı bir farklılık (p>0.05) bulunmamıştır. Sonuç olarak; Ankara Polis Kolejinde eğitime devam eden 15–18 yaş 713 erkek öğrencinin vücut kompozisyonu değerleri, yaşla uyumlu değişiklikler gösterdiği ve spora katılımın da bu grupta vücut komposizyonu değerlerini olumlu etkilediği saptanmıştır. Ayrıca; düzenli spora katılımın yağsız vücut kitlesinde artışa ve özellikle gövdesel bölgede bulunan derialtı yağ kalınlığında azalmaya neden olduğu saptandı.

Özet İngilizce :

The aim of this study was to determine the body composition levels of Ankara Police College students and to investigate the relationship between body composition, age and sports participation. In this study, 713 volunteers studying at Ankara Police College within the age range of 15-18 years were investigated. Skinfold thicknesses were measured from nine different anatomical regions using a Holtain skinfold caliper at the dominant side of the body. Fat mass ratio (%) was calculated from the skinfold thickness formula reported by Slaughter et al. Although significant relations (p< 0.05) has been set on height, weight, body mass index, fat mass ratio (%), abdominal, calf, sub scapular, suprailiac, midaxillar skinfold measurements between the groups from the comparison of the body composition levels of the students according to age groups, any obvious relation (p> 0.05) has been set on pectoral, thigh, triceps, biceps skinfold measurements. From the comparison of the body composition levels of the students according to sports participation, significant relations (p< 0.05) has been set on height, weight, body mass index, fat mass ratio (%), abdominal, sub scapular, suprailiac, midaxillar, pectoral, thigh, triceps, skinfold measurements; any obvious relation (p> 0.05) has been set on biceps and calf skinfold measurements. Consequently; the body composition levels of the students studying at Ankara Police College are indicated harmonious variation in age groups and it was assessed that the attendance to sports participation affects the body composition levels positively. Furthermore, sports participation increases fat free body weight and decreases especially trunk skinfold thicknesses.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :