Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

2006 ilköğretim müzik dersi öğretim programına dayalı olarak hazırlanan öğretmen kılavuz ve öğrenci çalışma kitaplarının uygulamadaki görünümüne yönelik bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitim A.B.D.1, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi A.B.D,2
Görüntülenme :
297
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, 2006 ilköğretim müzik dersi 6. sınıf öğretim programına dayalı öğretmen kılavuz kitabı ve öğrenci çalışma kitaplarının uygulamadaki görünümünü değerlendirmek için hazırlanmıştır. Araştırmanın evrenini Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Ankara ili merkez ilçe ilköğretim okulları, örneklemini ise; Çankaya, Etimesgut, Kazan, Keçiören, Yenimahalle ilçelerine bağlı yirmi ilköğretim okulu oluşturmuştur. Araştırmada görüşme yöntemi kullanılmış olup; elde edilen verilerin çözümlenmesinde kısmi içerik analizi yöntemi uygulanmıştır. Araştırma sonucuna dayanarak; 2006 ilköğretim müzik dersi 6. sınıf öğretim programına dayalı öğretmen kılavuz ve öğrenci çalışma kitaplarının örneklem grubu dahilinde uygulamadaki görünümüne ilişkin bulgular ortaya koyulmuş, aksayan yönlerine dair gerekli önermelerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

The aim of this investigation was to evaluate practicing of teacher's book and student's workbook based on music classes 2006 primary education teaching program of sixth grade. Universe of this investigation consisted of Primary Schools of central districts of Ankara depended on Ministry of National Education. By choosing twenty Primary Schools depended on Çankaya, Etimesgut, Kazan, Keçiören, Yenimahalle districts, sample groups were formed. To analyze all data interview method was used and all data of interview were achieved with the partial intercourse analysis method. After collecting all data, results were acquired about practicing of teacher's book and student's workbook based on music classes 2006 primary education teaching program of sixth grade level taking part within the sample group. To the results, necessary suggestions for failing sides were offered.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :