Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de 1950-2009 döneminde ihracat ve ekonomik büyüme’nin analizi

Yazar kurumları :
Çankaya University, International Trade Department, 1
Görüntülenme :
259
DOI :
Özet Türkçe :

This empirical research investigates the relationship of real export with economic growth (represented by real GDP) by using annual time series data for the Turkish economy over the period 1950-2006. The study applies a number of econometric techniques: ADF unit root test, Johansen cointegration test, vector error correction model (VECM), and Granger causality test. The results of this dissertation show that all the variables are stationary in the first difference. Moreover, the Johansen cointegration test confirms the existence of the long run relationship among the two variables. The Granger test shows one way causality from economic growth to real net exports. The causality results are consistent with the results reported by the Vector Error Correction Model (VECM). There is a long run and also short run causality relationship between the real export and the economic growth. The direction of this causality is from economic growth (real GDP) to real export.

Özet İngilizce :

Bu ampirik çalısma, Türk ekonomisinde 1950-2009 dönemindeki reel ihracat ve reel GSYĐH ile ifade edilen büy üme arasındaki iliskiy i, senelik zaman serisi verileri kullanarak incelemektedir. Çalısmanın çözümlemesinde bir dizi ekonometrik y öntem kullanılmaktadır: ADF birim kö k sınaması, Johansen esbütünlesme sınaması, vektör hata düzeltme modeli (VECM) ve Granger nedensellik sınaması. Bu çalısmanın sonuçları bütün değiskenlerin ilk farklarında durağan olduğunu göstermektedir. Buna ek olarak Johansen esbütünlesme sınaması iki değisken arasında uzun dönemde iliski olduğunu göstermektedir. Granger nedensellik sınaması, ekonomik büy ümeden reel ihracata doğru tek y önlü nedenselliği göstermektedir. Nedensellik sonuçları, vektör hata düzeltme modelinin (VECM) gösterdiği sonuçlarla uy umludur. Reel ihracat ve ekonomik büy üme arasında hem uzun dönemde, hem de kısa dönemde nedensellik iliskisi vardır. Bu nedenselliğin y önü ise ekonomik büy ümeden (reel GSYĐH) ihracata doğrudur.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :