Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tacit knowledge and its corelation to innovation and performance in obtaıning competitive advantage: a study in a business operating in the textile industry

Yazar kurumları :
Çankaya University International Trade Department1, Kırıkkale University Institute of Social Sciences2
Görüntülenme :
395
DOI :
Özet Türkçe :

Today, the redefinition of competition and its ever diversifying characteristics drive enterprises to search for new remedies. Besides, the ordinary solutions that businesses learn in competition might lead them to dead ends. This could be possible through the correct exploitation of tacit knowledge by businesses and through acquiring new competencies in the performance cycle. The purpose of this study is to describe research on the relationship between tacit knowledge, innovation and performance in assuring competi-tive advantage, depending on an empirical study made in a business operating in the textile industry lo-cated in Istanbul, Turkey. The data obtained through the use of questionnaires, regarding the study, was analyzed with the SPSS 11.5 program by also using factor analysis, correlation analysis, regression analy-sis and complementary statistical methods. As a result of the study, it is evident that there is high level of correlation and significance between tacit knowledge, innovation and performance. It was observed that tacit knowledge has considerable impact on innovation and performance. Besides, innovation has sub-stantial effect on business performance as well.

Özet İngilizce :

Günümüzde, rekabetin yeniden tanımlanması ve her geçen gün daha da karmaşıklaşması, işletmeleri yeni çözüm arayışlarına itmektedir. Bununla beraber alışılmış çarelerin kullanılması, işletmeleri çıkmazlara götürebilmektedir. Bu ise, işletmelerin örtülü bilgiyi doğru kullanımı, yenilik ve performans sarmalında yepyeni yeteneklere sahip olmaları ile mümkün görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, örtülü bilgi, yenilik ve performans arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Araştırmanın uygulama aşaması, Ġstanbul ili merkezli tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir işletmede yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 11.5 programı ile, faktör analizi, korelasyon analizi, regresyon analizi ve tanımlayıcı istatistik teknikler yardımıyla değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda, örtülü bilgi, yenilik ve performans arasında çeşitli bulgular elde edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, örtülü bilgi, yenilik ve performans arasında yüksek düzeyde anlamlı bir ilişkilerin varlığı gözlenmiştir. Yine örtülü bilginin, yenilik ve performans üzerinde önemli etkilerinin olduğu görülmüştür. Ayrıca yeniliğin işletme performansı üzerinde de önemli bir etkisinin olduğu görülmüştür.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :