Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Schumpeter sisteminde yenilikler, ekonomik gelişme ve devresel hareketler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1, Sosyal Bilimler Enstitüsü2, İktisat ABD3, Doktora öğrencisi4
Görüntülenme :
293
DOI :
Özet Türkçe :

Önemli Ekonomistlerden Schumpeter sosyo ekonomik sürecin genel resmini ortaya koymuştur. Teknolojik ve örgütsel yenilikler, girişimcilik faaliyetleri ve kredi mekanizmasını, statik ya da devresel akım ekonomisinin üretken kaynaklarını dinamik yeniliklere sevk eden güçler olarak ele alır. Schumpeter'in analizinde yenilikler temel role sahiptir. Endüstriyel sürece uygulandığında buluş yenilik haline gelmektedir.. Girişimci yeni kombinasyonları gerçekleştiren ve yenilikleri getiren kişidir. Girişimci her zaman; yeni ürünlerin, yeni üretim süreçlerinin oluşturulmasında, yeni iş örgütlenme biçimlerinin ya da yeni piyasalara girilmesinde öncüdür. Schumpeter yenilikler olmasaydı ekonomik hayatın statik dengesini sürdüreceğini ve devresel akımın her yıl aynı kanaldan kendini tekrarlayan bir süreç olarak devam edeceği düşüncesindedir. Schumpeter'e göre yenilikler sürekli olarak degil de kümeler şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bazı girişimcilerin faaliyetleri onları izleyen diğerleri için de uygun bir ortam oluşturmaktadır.. Yenilikleri izleyemeyen diğer bazıları ise piyasadan silinmektedirler. Schumpeter'in bu yaklaşımı “yaratıcı yıkım” olarak adlandırılmaktadır. Yenilik süreci yıldan yıla sürdükçe bazıları piyasada kalırken diğer bazıları piyasadan silinmektedir. Bu süreç devrevi hareketler oluşturmakta ve ekonomik gelişmeyi beraberinde getirmektedir.

Özet İngilizce :

Schumpeter was a great economist who possessed a broad overall picture of socio economic process. He considered forces such as technological and organizational innovations, enterpreneurial activity and credit mechanisms which enforced dynamic innovators to obtain productive resources from a static or circular flow economy. Innovation played a major role in Schumpeter's analysis. Invention becomes innovation when applied to industrial processes. Entrepreneur was the person who performed new combinations and who introduced innovations. Entrepreneurs were always pioners in introducing new products, new processes, and new forms of business organization or penetrating new markets. Schumpeter argued that without innovation, economic life would reach static equilibrium, and its circular flow move essentialy the same channels year after year. Schumpeter contended that innovations did not occur continuosly, but appeared clusters. The activities of some entrepreneurs created a favourable climate which others followed. If some others couldn't follow the innovators, they only lost from the market. Schunpeter's these approach called creative desturiction. This innovative process have gone year by year and some entrepreneurs stay in the market, while others lost from the market. These ongoing process creates cycles and brings economic development.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :