Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 9

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küreselleşmenin yerel ekonomiler üzerinde oluşturduğu etkiler denizli il örneği: 2010

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
312
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde yaşanan son gelişmeler bir taraftan küreselleşmeyi hızlandırırken diğer taraftan da ülkeleri bölgeselleşmeye ve bölgesel ticaret anlaşmaları yapmaya yönlendirmektedir. Küreselleşme sürecinde Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelerin birçoğu ekonomilerini küresel piyasalara açmışlardır. 1980'li yıllardan itibaren Türk ekonomisinin "devlet ve devlet destekli özel tekeller"den kur-tulmasını sağlayan bu süreç tasarrufların yatırımlara dönüşmesinde etkili olurken diğer taraftan Türkiye'de her yaştan yeni bir girişimci sınıf yaratarak "kent ekonomilerinin" doğmasına neden olmuştur. Bu çalışma 1980'li yıllardan sonra dünya ekonomisinde meydana gelen değişimler ışığında Denizli eko-nomisini analiz etmeyi amaçlamaktadır.

Özet İngilizce :

While recent developments in the world accelerate globalization it also orients countries toward regionalization and making regional agreements. Most of the developing countries including Turkey have adopted open market strategies in the globalization process. Beginning with 1980s Turkish economy has rescued from "state and state-sponsored-private monopolies" and mechanism of channeling savings to invest-ments has gained speed. Also, "new entrepreneur class" arisen with the globalization resulted to the emergence of "urban economies". In this study, analysis of Denizli economy is aimed in the framework of these changes occurred in the world after the 1980s.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :