Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işgücü devir hızını etkileyen etmenler: sekreterlik mesleğinde bir araştırma

Yazar kurumları :
Başkent Üniversitesi1, Ticari Bilimler Fakültesi2
Görüntülenme :
422
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, sekreterlerin mesleklerini bırakmalarını etkileyen faktörleri belirlemektir. Bu faktörlerin belirlenmesi ise, işletmenin işgücü devir oranlarını azaltmak için alacağı önlemleri belirlemeye katkı sağlayacaktır. Çalışmada, sekreterlik mesleğinde işgücü devir hızına etki eden faktörleri belirlemek için bir anket çalışması yapılmıştır. Elde edilen veriler frekans analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Anket, Ankara Ticaret Odası’na (ATO) kayıtlı 2982 şirket üzerinde uygulanmıştır. Bu araştırma evreni içinde %10’a karşılık gelen 298 işletme tesadüfî örnekleme yoluyla seçilmiştir. Elde edilen verilere göre, iş garantisi ve ücret düşüklüğü en önemli işi bırakma nedenleri arasında ortaya çıkmaktadır.

Özet İngilizce :

The aim of this research is to determine the factors that affect the resignation decision of secretarial staff. to decrease the labor force turnover ratio. Determination of these factors could help the management to take precautionary measures to how lower the labor force turnover rate. In this study , a sample survey is conducted to determine the factors that affect the labor force turnover rate. The obtained data are interpreted by frequency analysis. The survey was conducted by using a population of 2982 firms which are registered with Ankara Chamber of Commerce (ATO). The sample size is taken as 298, which is the 10% of the population, with simple random sampling method. According to the obtained data, employment guarantee and underpayment are found to be the most important factors that are the reasons of resignations.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :