Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fındık sektörü, ekonomik ve yapısal problemleri: ordu ili değerlendirmesi

Yazar kurumları :
Ordu Üniversitesi, Ünye İİBF İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
393
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye, fındık üretiminde ve ihracatında dünyada belirleyici ülke konumundadır. Türkiye‟de fındık tarı-mının ağırlıklı olarak yapıldığı bölge olan Doğu Karadeniz‟de, özellikle Ordu ilinde fındık sektörü iktisadi hayatın en önemli öğesidir. Bu çalışmada, Ordu ilinin tarımsal yapısı incelenmiş ve ilin ekonomisi için çok önemli bir ürün olan fındığın dünyadaki, Türkiye‟deki ve bölgedeki mevcut durumu ele alınmıştır. Ayrıca bölgede fındık sektöründe karşılaşılan ekonomik sorunlar ortaya konulmuş ve Yeni Fındık Stratejisi incelenmiştir. Sektörün daha etkin ve sürdürülebilir bir niteliğe kavuşabilmesi için bazı çözüm önerileri sunulmuştur. Yeni Fındık Stratejisi ile birlikte sektörde arz ve talep dengesinin sadece kısa dönemde sağlanabileceği ve bunu uzun döneme yaymak için doğru politikaların takip edilmesinin gerekli olduğu sonucuna varılmıştır.

Özet İngilizce :

Turkey is the largest producer and exporter of hazelnut in the world. The hazelnut sector has become the most important part of the economic life in the Eastern Black Sea region. Ordu Province is the top pro-ducer of hazelnut in this region, by a large margin. In this study, firstly the agricultural structure of Ordu Province is examined. Then the current situation of this sector is analyzed in the world and Turkey. Moreover, economic problems in the hazelnut sector in this region are reviewed and the new political strategy for Hazelnut is overviewed. And in this paper, some solutions are proposed in order to provide a sector that can be more efficient and sustainable. In conclusion, by the new political strategy for Hazelnut sector, supply and demand balance might be provided only in the short term, but in order to spread this balance to the long term, the appropriate agricultural policies must be followed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :