Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Destinasyon marka imajı ve pamukkale yöresinde bir uygulama

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi Denizli Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Programı1
Görüntülenme :
313
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Pamukkale destinasyonunun marka imajını araştırmak, destinasyonu ziyaret eden turistlerin cinsiyetlerine ve kaldıklara yere göre marka imajını ne şekilde algıladıklarını ortaya koymaktır. Bu araştırmada, katılımcıların cinsiyetleri ve Pamukkale'de kaldıkları yerler ile destinasyon marka imajı-nı algılamaları arasındaki farklar incelenmiştir. Bu farklılıklar T testi ve Tek Yönlü Anova ile analiz edilmiştir. Araştırmada anket yöntemi kullanılmış ve anketler, Pamukkale destinasyonunu ziyaret eden katılımcılarla yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir. Öncelikle Pamukkale destinasyonunda bir ön uygulama yapıl-mıştır. Geçerlilik ve güvenilirlik analizinden sonra, Pamukkale'ye gelen ziyaretçiler üzerinde anket uygu-lanmıştır. Anket sonucunda elde edilen veriler, SPSS 15.0 programı ile bilgisayar ortamında değerlendi-rilmiştir. Katılımcıların cinsiyetleri ve kaldıkları yerler ile destinasyon marka imajını algılamaları arasın-da önemli farklılıklar tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

This study aims to inspect the brand image of Pamukkale destination and to determine how visitors of Pamukkale perceive brand image. In this study; the gender and accommodation preferences of tourists are analyzed in relation with their brand image perceptions. Techniques used for data analysis were T-Test, and one way ANOVA test. As data collection technique a structured questionnaire has been used. Ques-tionnaires were completed via face-to-face interviews with tourists in Pamukkale. Before the application of questionnaire a pre-test has been realized. Following the validity and reliability analysis questionnaires were distributed to the visitors in Pamukkale town. Data obtained from the survey were analyzed with SPSS 15.0 statistics software. When the brand image of Pamukkale destination were inspected in terms of gender and accommodation preferences of tourists, significant differences aroused.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :