Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bölgesel kalkınma yaklaşımlarındaki gelişmeler ve ab perspektifi altında türkiye’nin bölgesel politika analizi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi1, İİBF 2, İktisat Bölümü3
Görüntülenme :
398
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşme süreci içinde bölge kavramının tanımı ve bölgesel kalkınma alanındaki yaklaşımlar önemli bir değişim yaşamıştır. Büyük ölçekli kamu ve özel sektör yatırımlarını hedef alan klasik bölgesel kalkınma yaklaşımları (merkeziyetçi) yerini “yeni yaklaşımlar”a bırakmıştır. 1980’lerden başlayıp süregelen bu yeni yaklaşımlar bölgelerin içsel potansiyellerini artırmayı hedeflemektedirler. Küreselleşme kapsamında bölgelerin entegrasyonu ve uluslar arasılaşmasıyla birlikte bölge dışı ilişkilere de daha fazla önem verilmeye başlanmıştır. Yeni yaklaşımların öneminin artmasının diğer bir nedeni de çoğu ülkede uygulanan yerelleştirme politikalarıyla ilgilidir.

Türkiye’de bugüne kadar uygulanan bölgesel politikalar bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının giderilmesinde başarılı olamamıştır. Yeni yaklaşımlar paralelinde Türkiye’nin yeni bölge tanımları yapması ve yerelleştirme politikaları uygulaması gerekmektedir. En önemlisi ise AB’ye üyelik sürecinde olan Türkiye, bölgesel politikalarını AB normlarına uyumlu hale getirmek zorundadır. AB’ye üyelik, aynı zamanda yapısal ve uyum fonlarından yararlanabilme imkanı vereceğinden Türkiye’nin bölgesel dengesizlikleri giderme konusunda ihtiyaç duyduğu finansal desteği de sağlayacaktır.

 

Özet İngilizce :

During the globalization process, both the definition of the “region” and the approaches to regional development have changed considerably. Classical regional development approaches (top-down) based on large scale of public and private sector investments have been replaced by the “new approaches”. The new approaches, pursued since the early 1980s, have aimed at strengthening the endogenous potentials of regions. With increasing integration and internationalization of regions in globalization period more emphasis was also given to external relations. The growing importance of new regional development theories is also in correspondence with the policy of decentralisation in many countries. The regional policies implemented in Turkey so far, have created no successfull results on removing regional disparities. Thus, Turkey have to redefine regions and take policy measures through decentralization coherent with new development approaches. At most, in the stage of EU membership Turkey should adopt regional policies appropriate to EU norms. The EU membership will also enhance financial capability of Turkey through structural and cohesion funds in coping with the regional disparities.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :